פרק שלושים בפרלמנט הבריטי

עמוד:354

כרחם , לרדת לאניות , באיומים , שאם לא יפליגו יושמו הם או קרוביהם במחנות הסגר . אם יימצא מישהו בבית הזה , שה' ה מגרש את האנשים האלה בתנאים האמורים , הרי אותו איש לא היה ראוי להיקרא בשם בריטי או בשם נוצרי . ודאי ישאלני האדון הנכבד , מה הייתי עושה אני . מה אפשר לעשות ז ברור , שקשה לנו להגיע למטרה הנכונה בשעה שיצאנו בכיוון שנראה בעיני מוטעה בהחלט . על פי הפ 1 ליטיקה של האדון הנכבד יקל מאד להביא את היהודים לידי יאוש . איני חושב שזאת היא כוונתו , אי אפשר שלמישהו בעולם תצמח טובה מזה , שהיהודי המתון כאן או בארץ ישראל מצבו ייעשה לבלתי אפשרי . עלינו להכיר בעובדה , שהפוליטיקה הזאת כבר נכשלה , וגם תוסיף להיכשל . אני מבין , שקשה לו , לאדון הנכבד , להודות בע 1 בדה זו . דומני , שעל מצבו נאמרו דברי המשורר טניסון : "באי כבוד מושרש היה כבודו , ובסילוף אמת נכזבה אמונתו . " אמנם , האדון הנכבד יכול לומר ; "הפוליטיקה שלנו כבר הצליחה , כבר יכולנו להעביר בריגדה מארץ ישראל למצרים — דבר בעל חשיבות חיונית להגנת הקיסרות הבריטית בשעה זו , " ייתכן שזכאי הוא לומר כך » אבל יכולנו להשיב לו מיד , שהוא יכול להעביר את הבריגדה הזאת מפאת הבלגה היהודים בארץ ישראל , ובו ברגע שהמשמעת והפיקוח של יהודי ארץ ישראל יעלמו , לא תספיק לו הבריגדה האחת לבדה כדי להשיב את הסדר בארץ ישראל על כנו . לעולם לא יוכל להוציא לפועל את הפוליטיקה שלו . מה המצב בארץ ישראל ז חושבני שנהיה עדים לא רק להמשכת העליה הבלתי ח , קית אלא אף להתגברותה . אז תהיה הברירה ב'דכם : או לצוות לשלטונות לירות בעולים , או להחזיר אותם ללב ים , כדי שיטבעו שם , או להכניסם לארץ . איש לא יתאר לעצמו , אפילו לרגע קט , שבזמן מן הזמנים תאחזו בשתי הדרכים הראשונות . אני אומר זאת , משום שדבר כזה יתנגד לכל המסורת של גזענו וממשלתנו . אזכיר נא לאדון הנכבד את המסיבות מסביב לעולים הבלתי חוקיים , כמאתיים במספר , שעלו לחוף לפני חדשים מספר . הם הוטלו אל החוף מיוגעים , חולים ורעבים , וחיילים ושוטרים נשלחו לאספם ולכלוא אותם במחנות ההסגר . מה עשו החיילים האלה ? הם עשו את הדבר שהיינו מצפים לו אצל חיילים אנגלים ; הם נתנו להם סיגריות ותפוחי זהב והשתדלו לנחמם ולעזור להם . מצוקת האנשים האלה נגע עד לבם , והם נענו , כפי שהיינו מצפים לכך , וכפי שייענו תמיד . נגעה עד לבם האהבה הבוערת של האנשים האלה לארץ הקדושה . המאמינים אתם אף רגע קט , שאותם החיילים שהפגינו הפגנה טבעית זו של נטיה והשתתפות , יסכימו במסיבות אחרות לירות באנשים האלה ל כמובן לא יסכימו , ולכן יוסיפו העולים הבלתי חוקייט

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר