פרק שלושים בפרלמנט הבריטי

עמוד:353

מה יעשו האנשים האלה ? הרוגז הוא עליהם' משום שהם מנסים להימלט מתנאי חיים שבהם הם נתונים י הרוגז הוא עליהם משום שהם נאחזים בכל הזדמנות הנראית להם , כדי להגיע לתנאי חיים טובים יותר ? ואם הוא אומר לאנשים אלה ? "במשך חמש שנים נרשה עליה מוגבלת של אנשים נבחרים , " וכעבור חמש שנים הוא עומד להפסיק את העליה בכלל — המתפלא הוא על שהאנשים האלה אומרים : ,, נעלה בכל אופן שאפשר , ונעמוד בכל הסכנות הכרוכות בכך . " מן ההכרח שיעשו בך , והם יוסיפו לעשות כן . שום פיקוח מטעם הסוכנות היהודית' או מוסד יהודי אחר' שום חוק , שהאדון הנכבד יש בכוחו לחוקק אתו , שום מנגנון שהשלטונות המקומיים בארץ ישראל יכולים להמציא — שום דבר לא ימנע את האנשים האלה מלהשתמש בבל אמצעי שרוח האדם יכולה להמציא כדי להימלט מתנאי החיים האלה לתוך תנאים שבהם ייתכנו חיים של ממש , '' » מ ה הייתם אתם עושים " ? הציר ו י ק ט ו ר ק ז ל ט , אף הוא מידידיה הנאמנים של הציונות , אמר בין השאר : ... ' , עד לנקודה מסויימת אני מעריך את עמדת הממשלה . אני מודה , שהיא צריכה לעשות את כל המאמצים כדי שהחוק יקויים . אני , בלי כל משרה רשמית' יעצתי תמיד ליהודים לשמור על סבלנותם ועל שליטתם העצמית גם באן וגם בארץ ישראל . כך עשיתי בעבר , כך אני עושה היום' וכך אעשה גם בעתיד , ויהיו החלטות הממשלה אשר יהיו . איש לא יכחיש , שהמוסדות המוסמכים , גם כאן וגם בארץ ישראל — מלבד במקרים יוצאים מן הכלל — הצליחו לרסן את רגשות בני עמם בארץ ישראל' הנתונים לפרובוקציה חמורה ביותר זה ששה חדשים ויותר . אני מודה . שבנוגע לעליה ניתנה תמיכה פעילה או לפחות תמיכה מתוך שתיקה , שאף היא כהודאה , לעליה הבלתי חוקית . שום אדם נבון לא יכחיש זאת , אבל אל יחשוב איש' שהעליה הבלתי חוקית הזאת נוחה להם ליהודים . היא שנואה עליהם , כמו ש , 1 יא שנואה על אחרים , בגללה נמנעת מהם האפשרות לפקח על העולים ולבחור אותם ז והרי רק בשעה שאפשרות זו ישנה בטוחים הם שיבואו לארץ ישראל אנשים המוכשרים לבנות את ביתם הלאומי . הייתי רוצה לדעת , אילו הצירים הנכבדים בבית זה , ללא הבדל השקפה מפלגתית או פרטית , היו נתונים בתנאים דומים לאלה שבהם נתון העם היהודי — האם לא היו עושים כמעשה היהודים בארץ ישראל ן אילו אנשים בני דתנו , או אנשים שקשר הדוק מקשרם אלינו , היו מגיעים לחופינו חדלי ישע , ללא בית , עניים מרודים , גוועים מרעב , — היש מישהו בבית הזה שהיה מגרש אותם ? רבים מהיהודים שבאו ארצה ישראל , כעולים בלתי חוקיים הוכרחו על ידי השלטונות הנאציים , על

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר