פרק שלושים בפרלמנט הבריטי

עמוד:352

" העליה בלתי וווקית או חוק העליה בלתייחוקי " ? אחרי מר מקדונלד ביקש רשות הדיבור הציר ס י ד נ י י ס י ל ב ו מ ן , שעמד על כך שועדת המנדטים ומועצת חבר הלאומים טרם אישרו את מדיניות ה"םפר הלבן" ועל כן עדיין לא נחרצה השאלה אם תקנות העליה שהממשלה עומדת לכפות על ארץ ישראל מוצדקות או אינן מוצדקות מבחינת החוק הבינלאומי שלפיו יש לנהל את המנדט . לפיכך פנה אל מיניסטר המושבות וביקש שלא לתת תוקף לתקנות אלו עד שתוכרע שאלת תוקפן לפי החוק הבינלאומי לטובתו — אם בכלל תוכרע לטובתו . עד אז — ציין םילברמן — הרי יש מקום להתווכח , אם העליה היא בלתי חוקית , או שמא חוק העליה הוא בלתי חוקי ל בעמדו על נסיונו של מר מקדונלד להבחין בין עולים מאירופה המרכזית ועולים מפולין ורומניה אמר מר סילברמן "-. עלי להודות , שלא יכולתי להבין בשום פנים ואופן את ההבחנה הזאת . לפי ידיעותי פולין היא באירופה המרכזית . אמנם , צדק באמרו , שבגרמניה שוררים חוקים אחרים , ושלחוקי נירנברג אין תוקף בפולין , אבל אם יהודי פולין או רומניה ע 1 שים נסיון מאורגן לעמוד בכל הסכנות הכרוכות בעליתם לארץ ישראל או למקום אחר , על אף כל נסיעותיה של מחלקת העליה למנעם מכך — למה , חושב הוא , עושים הם זאת ? למה משלחים הם את האניות האלה ? למה נכונים הם לשאת את העול הכבד הזה ? למה מצטופפים הם באניות הקטנות הללו , שאינן ראויות להפליג ללב ים ? למה נעים ונדים הם על הגלים מנמל לנמל ? למה הם מכניסים עצמם בסכנה , שאניות מלחמה בריטיות במימי ארץ ישראל יירו בהם ? למה עושים את כל הדברים האלה , אם אינם פליטים ? האדון הנכבד חייב לקבל את פסק דינן של העובדות . אין בני אדם עושים את כל הדברים האלה , אם אינם נתונים ללחץ ורדיפה קשים ; ואם בני אדם עושים כך בתנאים כאלה , הרי הם פליטים לא פחות מאחרים . בהמשך נאומו אמר האדון הנכבד , שעליה חוקית טובה מעליה בלתי חוקית , אם רצונו לומר , שעליה מסודרת של אנשים מאומנים , נבחרים , שהתאימו עצמם לתנאי החיים החדשים , טובה מעליה מקרית של אנשים הנכנסים לארץ בכל אופן שהוא , הרי הכול יסכימו עמו . אבל מי הוא האחראי לכך , שהעלית המסודרת בפיקוח ד . סוכנות היהודית נהפכה למה שהוא קורא "עליה בלתי חוקית" הנראית רעה בעיניו ? הלא רק הוא עצמו והפוליטיקה שבה הוא נוקט . הוא אמר בנאומו , שרצוי הוא לשוב לעליה החוקית ! וכאשר הפסקתיו ואמרתי : "כן , למשך חמש שנים / - ' הסכים לדברי . אבל , כנראה , לא הבין , מה צפון בתוך המלים הללו .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר