פרק שלושים בפרלמנט הבריטי

עמוד:350

על כך . אין בדעתי לעורר רגשות שלא לצורר בענין זה , הנוגע עד מאוד אל לבנו . מודה אני , שרוב אותם היהודים הנכנסים לארץ שלא כחוק , אינם מאירופה המרכזית . רבים מהם באים מפולין ... ו ו גי ב ו ד : הסבור אדוני הנכבד , שאלה אינם פליטים ? מ ק ד ו נ ל ד : אדוני הנכבד והאדיב יודע יפה מאוד , שבשעת שמוסדות פרטיים בארצנו פונים אל הציבור האנגלי בבקשה , שינהג לפנים משורת הדין לגבי העליה הבלתי חוקית , מפני שזו עליה של פליטים , הרי מוסדות אלה מתכוונים לאלה שאינם יהודים מפולין ומרומניה . ו ו ג' ב ו ד : כל היודע שמץ דבר על פולין ועל רומניה יודע , שהם מוכרחים להתכוון גם לארצות אלה . מ ק ד ו נ ל ד : ברור בהחלט , שהציבור הבריטי אינו רואה את האנשים הללו בנכנסים לגדר המושג פליטים . הפנייה אל הציבור הבריטי מיוסדת לא על סמך האנשים הללו ; ואני אומה שרבים מהעולים שלא בחוק באים מפולין ומרומניה , בהם רבים שהיו שם שנים רבות . כ 40 למאה מכל העולים שלא כחוק באים לא מגרמניה רבתי אלא מפולין ומרומניה . ועולים אלה מפולין ורומניה מאורגנים , הם מקבלים הוראות מאת מארגניהם . וכשהם יורדים באניה משליכים הם את דרכיותיהם לים , ולכן בבואם לארץ ישראל אין בידינו שום הוכחות , ואין אנו יכולים לשלהם חזרה לארצות מוצאם . ועוד זאת ! אותם יהודים מפולין ורומניה הבאים לארץ ישראל שלא כחוק , דוחקים מן הארץ את פליטי אירופה המרכזית , שאותם היינו רוצים להביא לארץ . " " תנועה מאורגנת לשבור חוקי העליה" לאחר ששפך דמעות שליש על פליטי אירופה המרכזית המסכנים שיהודי פולין ורומניה דוחקים את רגליהם , גילה מקדונלד את קלפיו ואמר ! " מה שמתרחש עכשיו בקשר עם עלית היהודים מפולין ודומני הרי זו תנועה מאורגנת בתכלית ברורה לשבור את חוקי העליה בארץ , לשם שבירתם . הרי זו תנועה מאורגנת , המנסה לבטל את הפוליטיקה של הספר הלבן' וזו היא תכליתה . ומצב זה לא נוכל לסבול . כל ארץ יש לה הוקי הגירה משלה , ושום מדינה לא תרשה שיפית את חוקיה באין עונש . ולא זו בלבד . הפרת החוק הזה בארץ ישראל חמורה אף יותר מאשר בארצות אחרות . כי העליה הבלתי חוקית לארץ יוצרת שם מצב חמור . ראשית : ז / יא מרבה את החששות בין הערבים . היא מעוררת דאגות בלב הישוב הערבי לגבי נכונותה של הממשלה להגשים את הפוליטיקה של הספר הלבן . הערבים ראו , שבששת החדשים הראשונים הרשינו עליה חוקית של תשעת אלפים נפש ומעלה , יותר משהורשו לעלות בשנים

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר