פרק שלושים בפרלמנט הבריטי

עמוד:349

ביכולתנו בשביל להסיר את הכתם הזה מעל הדור כולו . כי על כן חובותינו לגבי היהודים הן כעת גדולות משהיו בזמן מן הזמנים אלו הן חובות לגבי עצמנו ולזרענו אחרינו . " » ל » מגרמניה אלא מ & ו ל י ן בדברי תשובתו למתווכחים טען מ ל ק ו ל ם מ ק ד ו נ ל ד כי על אף הגשמת מדיניות הספר הלבן , רב מספר העולים כחוק לארץ ונמשכת גם העליה הבלתי ליגאלית בהיקף רחב 5 עליה זו היא תנועה מאורגנת כהלכה . הוא אמר כי " בששת החדשים הללו נודע לנו על 1 . 300 עולימ שלא כחוק . הם נכנסו לארץ בין 1 באפריל ל 24 במאי . כשני חדשים עברו אחרי 24 במאי , ובמשך הזמן הזה תפסו אניות המשמר שלנו בים והמשמרות שלנו ביבשה 3 . 507 עולים לא חוקיים . נוסף לכך , מכיוון שמשמרותינו עדיין לא הגיעו לשיעור פעולתם המלא , נכנסו לארץ לערך 1000—500 איש שלא נתגלו . ונוסף לכך הרי עוד כ 4000 איש יושבים עכשיו באניות המתקרבות לארץ והם מתעתדים לכבוש להם דרך ולעלות בכוח לארץ . הרי שמספר העולים שנכנסו לארץ שלא כחוק או העומדים להיכנס אליה בזמן הקרוב הוא כ 8000 נפש . מספר זה מבטל את המיכסה לעליה חוקית , שחשבנו ליתן לששת החדשים הבאים . אם באמת ובתמים אמרנו להגשים את הפוליטיקה של "הספר הלבן , " זאת אומרת — להפחית ממיכסות העליה החוקית את מספר העולים הבלתי חוקיים , שאי אפשר יהיה לגרשם מן הארץ , הרי שלא הייתה לפנינו דרך אחרת מלבד אותת החלטה שעליה הודענו . מודה אני שזו גזירה קשה בשביל כל המכשירים את עצמם לעליה לארץ באנגליה , בשביל הילדים בגרמניה ובשביל כל הפליטים שאמרו לעלות לארץ באופן חוקי ושגם אנחנו רצינו להעלותם בתוך המיכסה החוקית . בקשר עם מצבם של כל האנשים הללו ברצוני לומר דבר מה על טבעה של עליה בלתי חוקית זו , הנמשכת עכשיו . זדאי כל אחד מחברי הבית הזה נרעש לנוכח הרדיפות על יהודי מרכז אירופה וכל אחד שואף לעשות את כל אשר ביכולתו , כדי ליתן ליהודים את האפשרות להינצל ולהתיישב מעבר לים . תנועה זו של העולים הבלתי חוקיים תוארה כאילו באה מתוך שאיפות של רחמנות , מתוך רצון כן לעזור לפליטי הרדיפות . מוסדות היהודים באנגליה פונים אל הציבור האנגלי , שיתנהג עם העולים הבלתי חוקיים לפנים משורת הדין . איני בא לשלול בשעה זו את כוחו של נימוק זה , של פניה זו אל הרגש שלנו , וכן איני שולל , שרוב העולים הבלתי חוקיים הס פליטים ממרכז אירופה . עולים אלה נכנסים לארץ באופן בלתי חוקי , והם נועלים את שעריה בפני עולימ אחרים , שהיו יכולים להיכנס לארץ כחוק . אבל איני רוצה לעמוד

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר