פרק שלושים בפרלמנט הבריטי

עמוד:347

„ מ ד י 1 י י ר . של כיתור ה י יה ו ד י ם " הציר ג' ופרי מ א נ ד ר אמר כי מדיניות הממשלה הבריטית היא למעשה , ואם כי לא בכוונה , מדיניות של כיתור היהודים . רודפים אותם ומגרשים אותם מגרמניה ומארצות אחרות , אין הם רצויים בשום מקום בעולם ועתה אין נותנים להם גם להיכנס לבית הלאומי שהובטח להם . על כן אין להם מקום שיפנו אליו ואין להם מוצא אלא העליה הבלתי ליגאלית לארץ ישראל . והוא ממשיך "-. מי הם האנשים האלה הנכנסים באורח בלתי ליגאלי ? ודאי הייתה עליה בלתי ליגאלית מצומצמת גם מקודם , אבל היא גדלה במידה עצומה בחדשים האחרונים , ובמידה מרובה — כתוצאה ישירה ממדיניות "הספר הלבך . בימים שעברו היו ההסתדרויות היהודיות יכולות להגיד לאנשיהן בארצות השונות . "חכו עד שתגיע שעתכמ , אתם רשומים , תוכלו לעלות לארץ תוך שנים מועטות , " מה שאין כן עכשיו . עליהם להתגבר על המעצורים עכשיו — או לעולם לא . והם משתמשים בכל הזדמנות , כליגאלית וכבלתי ליגאלית , בטרם יינעלו שערי הארץ באופן סופי . מי יוכל לגנותם על כך . אין כל ספק , שבםפינות רבות שנשלחו לחופי הארץ נוסעים אנשים שגורשו מגרמניה בדרך הסחיטות והאיומים והוצע להם לחזור למחנה ריכוז או לעלות על ספינה ולנסות את מזלם להיכנס לארץ . ומובן מאליו שהם מנסים את מזלם . כשמיניסטר המושבות דן בשאלת יוצאי רומניה ופולין , כלום גם ינקוב בפנינו את אחוז האנשים האלה שחיו באמת ברומניה ובפולין זמן רב 1 לפי הידיעות שבידי , רק עשרה למאה הם באמת מארצות אלה ואילו השאר גורשו מגרמניה ומארצות אחרות . במסיבות הנוכחיות אין ההסתדרות הציונית יכולה לשלוט במצב בצורה הנכונה . יש לה ההרגשה שהממשלה שיחררה אותה מחובה זו על ידי המעשה הבלתי חוקי שלה עצמה . אין לה כל כוח או סמכות לאלץ את היהודים לשתף פעולה בכל תכנית שמגשימים . התמיכה המוסרית שהייתה קיימת קודם בשעת ביצוע תכניות עליה נעלמה לגמרי . ולא תחיו אותה כל עוד מגשימים את המדיניות הנוכחית . בכל העולם כולו שלטת מבחינה ידועה הסיסמה ! יינצל כל היכול להינצל . " היהודים זורמים לארץ בידעם שימצאו בה " ידידים , שיעזרו להם ויעשו את מיטב המאמצים למען יחזיקו מעמד בארץ החדשה , ויעשו שאר ארצות תבל אשר יעשו . אין כל ספק שבמצב זה ניתנה הזדמנות גדולה לםפסרים . ישנם אנשים השמים את כל מעייניהם בצבירת כסף והם מרוויחים הרבה מהכנסת האנשים האלה לארץ . זוהי התוצאה של מדיניות "הספר הלבך , ואין להפריד בינה ובין "הספר" ואין למנעה . "

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר