פרק שלושים בפרלמנט הבריטי

עמוד:346

נעלה את שערי העליה החוקיים . באחד הוויכוחים האחרונים בפרלמנט בשאלת ארץ ישראל , אמר האדון הנכבד מאד ! "אילו הייתי ערבי ' כי עתה הייתה העליה ( היהודית ) הבלתי פוסקת מעוררת בי חרדה . " אם כן , הריני להציג לו שאלה פשוטה' ישרה וכנה : אילו היה הוא ( המיניסטר ) פליט גרמני השרוי במחנה הריכוז , אדם המשולל זכות עבודה ומחיה , אדם שמענים אותו באכזריות ומאיימים עליו במוות — האם היה מנסה להימלט על נפשו ? האם היה משתמש בהזדמנות הראשונה להימלט לארץ ישראל , לאנגליה או לארץ אחרת , כדי להינצל מעינויים , מרדיפות ואולי ממות ? הכל יודעים , כי במשך שלוש שנים ארוכות כמעט השתמטנו מן השלטון בארץ ישראל . ועתה עומד האדון הנכבד מאד סוף סוף לגלות יד חזקה , אד נגד מי ? האם נגד היטלר ז או נגד מוסוליני ? או נגד המופתי ז ואולי נגד המרצחים והטירוריםטים בארץ ישראל ? לא ולא . ידו החזקת נטויה על הפליטים המסכנים הנמלטים מפני הטירור הנאצי . והריני שואל את הצירים הנכבדים : כלום זה מנהג בריטי ? כלום זה צדק ויושר ז המקיימים אנו את ההבטחות אשר הבטחנו ? המגלים אנו אותה מידה של מדינאות , שבה נתפרסמה בריטניה , כביכול ? האם זהו היחס הנאה ביותר , שמזכיר המושבות יכול לגלות כלפי אנשים הנמנים עם האזרחים הנאמנים ביותר של האימפריה הבריטית " ? להלן ציין תום ויליאמם כי למעשה סותרת החלטת מיניסטר המושבות לא רק את המנדט אלא אפילו את "הספר הלבן / ' ,, הספר הלבן" קובע , כי במשך חמש שנים ייכנסו לארץ ישראל עשרת אלפים עולים לשנה ונוסף עליהם עשרים וחמישה אלף פליטים היכולים להיכנס לארץ בהקדם האפשרי בהתאם ליכולת הקליטה הכלכלית של ארץ ישראל . נמצא , איפוא , כי מבדילים לגמרי בין אותם 25 . 000 פליטים ובין 50 . 000 העולים הרגילים . אולם אתמול הודיענו מזכיר המושבות , כי לא רק הפסיק את העליה החוקית , אלא שום פליטים לא יוכלו עוד לבוא לארץ , ואפילו ילדים או זקנים , שאינם מבקשים עבודה ושכניהם רוצים לפרנס אותם . אינני סבור , כי יכול להיות איזה יסוד מוסרי לפעולתו זו של מזכיר המושבות . יתר על כן , זוהי פעולה פחדנית , פעולת עונשין . היא מביאה סבל ומטילה עונש על קיבוץ אנשים חפים מפשע אך ורק בגלל כשלונה של מדיניות הממשלה . גזירתו האחרונה של מזכיר המושבות ( הפסקת העליה ) מוכיחה רק , שמדיניות "הספר הלבן'' אין לה זכות קיום ושאין ביכולתו של האדון הנכבד מאד להטיל על עם בלתי מרוצה מדיניות המתנגדת לא רק להשקפתם על הצדק והיושר , אלא גם להבטחות אשר ניתנו כאן . "

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר