פרק שלושים בפרלמנט הבריטי

עמוד:345

שמדיניותה הארצישראלית של הממשלה נכשלה כשרון חרוץ . גזירה זו אין לה בל הצדקה חוקית או מוסרית ויש לבטלה מיד . להלן אמר ! " משך ט"ו שנה התנהלה מדיניות עליה מיוסדת על יכולת הקליטה הכלכלית , זו הייתה עליה מוסרית ומאורגנת- שהביאה ברבה חמרית ליהודים ולערבים כאחד , באותה תקופה היו העולים "הבלתי חוקיים" מעטים . רק לאחר שפרצה התקוממות בארץ ישראל , הסתלקו מעקרון יכולת הקליטה והנהיגו את "המכסימום הפוליטי" השרירותי בשיעור של 12 . 500 עולים לשנה . אך על אף המחאות החריפות על שינוי זה במדיניות העליה היה מספר העולים החוקיים באותה תקופה קטן בערך . הוועדה המתמדת לעניני המנדטים הודיעה אותה שעה , כי "המכסימום הפוליטי" הוטל רק באופן ארעי . אחר כך פורסם בחודש מאי "הספר הלבן . " שיעור ה"מכסימום הפוליטי" צומצם מ 12 . 500 ל 10 . 000 עולים לשנה בתוספת 25 . 000 פליטים לתקופה של חמש שנים , שבסופה תהיה העליה תלויה בהסכמת הערבים . מובן כי "הספר הלבן" נדחה על ידי היהודים . ולבסוף הגענו להפסקתה הגמורה של כל העליה החוקית , ולפי דברי המיניסטר עצמו יוצא' כי שום אדם חוץ מעולים בלתי חוקיים אינו צריך להיכנס לארץ ישראל . זוהי תוצאת מדיניות של הממשלה , שהיא מפסיקה לחלוטין את העליה המאורגנת והנתונה לפיקוח — משום שהיא מודה , כי לא הצליחה למנוע את העליה הבלתי חוקית . לדעתי עמדה זו ' עלולה להביא לאסונות , שהרי פירושה , שכל אותם הצעירים והצעירות בארצנו ובארצות אחרות , המכשירים עצמם לחיים בארץ ישראל ולעבודה חקלאית לא יוכלו לעולם לבוא לארץ ישראל . פירוש הדבר , שמעכשיו שום ילדים , שום זקנים' שום אבות ואמהות לא יוכלו לעלות לארץ ישראל , שבה יש להם קרובים הרוצים לקבל אותם , לתמוך בהם ולםרנםם . הפסקתה הגמורה של העליה פירושה , כי תקוותיהם של רבבות אנשים בכל רחבי אירופה נתערערו לחלוטין כתוצאה מהגזירה החדשה . ההסבר הפשוט לפעולה זו של המיניסטר הוא , שהממשלה מארץ ישראל נכשלה כשלון גמור . אם הייתה לה זכות קיום מוסרית או חוקית' הרי זכות זו נתערערה עכשיו' והמיניםטר עצמו הוכיח זאת על ידי גזירתו האחרונה . בנסיבות כאלה השוררות באירופה , ובשים לב לתפקידה של ארץ ישראל כלפי מיליוני אנשים — ברור , כי העליה הבלתי חוקית שהתנהלה בחדשים האחרונים הייתה כמעט דבר שבהכרח שאי אפשר היה למנעו . ... אין אנו רוצים לעודד את היהודים , את הנוצרים או את הערבים לפעולות בלתי חוקיות כלשהן . אך לדעתי באו פעולות בלתי חוקיות אלה , שמזכיר המושבות לא יכול להתגבר עליהן- רק משום שמדיניותו החדשה

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר