פרק שלושים בפרלמנט הבריטי

עמוד:342

ננו מזמן את ההוד , להמשיך בדרכה לאור המצב הבינלאומי ומצב היהודים . בהשיבו לדברי ווגיבוד אמר מקדונלד * " עליה יהודית חוקית לפלשתינה ( א"י ) נמשכת לפי מכסה של כאלף בכל חודש . ממשלת הוד מלכותו רוחשת אהדה גמורה לפליטים היהודים , אולם בחדשים האחרונים היו מספר נסיוגות על ידי אניות זרות להעלות לחוף פלשתינה ( א"י ) עולים בלתי ליגאליים . לפיכך נמצא לנחוץ לנקוט באמצעים מיוחדים כדי לדכא את התנועה הבלתי חוקית הזאת . שירות משמר החוף בפלשתינה ( א"י ) הוגבר וכעת מארגנים שיטח של שירות משטרה ימית . הוצאות האמצעים האלו יכוסו על ידי ממשלת פלשתינה ( א"י ) במשך זמן האירגון . נוסף לשירות המקומי למניעת תנועה זו , נעשים סידורים בשביל משמר ימי בתורת אמצעי זמני . נוסף לכך ניתנת סמכות לנציב העליון לחזק את סעיפי פקודת העליה' הנוגעים לאיסור ולהחרמת האניות החשודות ולהטלת ענשים על בעלי האניות . ממשלת הוד מלכותו מתייחסת ברצינות רבה לנסיונות הללו להפרת חוקי העליה של פלשתינה ( א"י ) ומנוי וגמור אתה להפסיק את העליה הבלתי חוקית . לנציב העליון בפלשתינה ( א"י ) ניתנה סמכות להודיע , כי מספרם של כל העולים הבלתי ליגאליים , אשר למרות האמצעים הנזכרים לעיל יצליחו להיכנס לארץ ושלא תהא אפשרות לגרשם — יופחתו ממכסות העליה הבאות . * ' 0 ר ש ת א ג י א ו 1 0 י ק ו ל ו ס " " שאלת העליה ב' שוב עלתה בפרלמנט הבריטי ב 10 במאי . 1939 בתשובה לציר תום וויליאמס ששאל , אם העולים הפליטים הם בלתי חוקיים יותר מן הממשלה , אשר סטתה מעקרון הקליטה הכלכלית , אמר מיניסטר המושבות מלקולם מקדונלד , כי העליה הבלתי ליגאלית היא בלתי חוקית בהחלט בעוד שהפוליטיקה הממשלתית היא עניין של השקפה , והוא אינו יכול להסכים לרמזים המשתמעים משאלה זו . ווג'בוד שאל אם נערכה חקירה במקרה הריגת פליט אחד ופציעת שני פליטים באניה היוונית "אגיאוס ניקולוס" ( הזכרנו פרשה זו בפרק "כל דכפין , ( " שהובילה פליטים לארץ ישראל , אם מעורבות בזה סירות המנוע של ממשלת ארץ ישראל , ומה מספר הפליטים שעלו ליבשה מן האניה . מר מקדונלד השיב כי הוא חקר על כך מפי ממשלת ארץ ישראל . ב 31 במארס , באחת עשרה וחצי לפנות חצות , נראתה במימי ארץ ישראל אניה שטח לאט , כשאורותיה כבויים . כשנמצאת האניה במרחק רבע מיל מן החוף , נתקרבה אליה סירת משטרה . האניה התחילה מתרחקת ולא נענתה לפקודה לעמוד . מן הסירה ירו אל האניה , שלא נעצרה . מפקד הסירה ירה מאקדחו מעל לאניה ושט

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר