פרק עשרים־ותשעה הספר הלבן

עמוד:338

קל קצין משטרה בריטי וחמשה שוטרים בריטיים , נופצו כמה חלונות ראוה . ההמון הפיל שתי סוכות טלפון . צעירה אחת נפצעה ממכונית , שהחישה את נסיעתה' כדי להמנע מלהפגש עם ההמון . כעבור זמן מה ירו מן הקהל אל השוטרים ושני שוטרים בריטיים נפצעו' אחד מהם קשה מאד ( הוא מת אחר כך מפצעיו . " ( המשטרה הקיפה את הבנין בו שכנו מערכת "המשקיף , " משרדי הצ"ח וועד הקהלה . בכל המשרדים האלה נערך חיפוש קפדני תוך ניתוץ הרהיטים . כן נערכו חיפושים בבתים הסמוכים . בעקבות ההפגנות בירושלים פירסם זאב ז'בוטינסקי ב"מאמענט" הורשאי ברכה ל"ירושלים הלוחמת' שבפעולותיה הראשונות נתגלה עוז רוחה ואומץ לבה של נשמת העם הצעירה לנצח / ' את ברכתו סיים בדברים אלה : " בני ארץ ישראל מטיבים "לכתוב" ממני , כל "הכתוב" על ידיהם הוא קצר יותר וברור יותר . ממרחקים ובחרדת קודש ואהבה הנני שולח להם בשם מיליוני יהודים את חתימתי לכל הנכתב וברכתי נתונה למעשה ידיהם . " ע מדת ה ע ר נ י 0 למרות התכחשותו לשאיפות הציוניות לא הניח ה"ספר הלבן" גם את דעתם של הערבים . ב"פלשתין" מראשית חודש יוני 1939 נתפרסם מאמר שבו נאמר : " הספר הלבן לא הרגיע את ערביי ארץ ישראל בנוגע לעליה הבלתי ליגאלית . מספיק לציין , כי במשך 3 שנים בלבד נכנסו לארץ ישראל מאד . אלף עולים בלתי חוקיים , מבלי שהממשלה תגרש אפילו אחד מהם . כשהתחילה הממשלה למלא את חובתה , התנפל עליה הצבור היהודי , עד שנאלצה להפסיק את פעולותיה , ובמקום לגרש את הבלתי חוקיי — 0 גרשה את עניי ואדי חאווארית ממקומם . צל זה הנהו דף מכאיב בתולדות השלטון הבריטי בארץ ישראל , שערביי ארץ ישראל לא ישכחוהו . ערביי הארץ לא ירגעו עד שהממשלה תאחז באמצעים חריפים להפסקת עליה זו . הפיםקה בספר הלבן המדברת על נכוי , מספר העולים הבלתי ליגאליים הנכנסים לארץ ממכסת הסרטיפיקטים אינה אלא הזמנה מאת ממשלת הוד מלכותו , לאלה מן העולים השואפים להיכנס לארץ בדרך קלה ללא בדיקות פורמליות ורשמיות , רשיונות וויזות . הממשלה עצמה יודעת , כי פחד הערבים מפני העליה היהודית הוא הגורם העיקרי למהומות ולמאורעות' ואם ברצון הממשלה להחזיר את השלום לארץ' עליה להרחיק את גורמי המאורעות . "

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר