פרק עשרים־ותשעה הספר הלבן

עמוד:332

שאירעו בעבר מכבידים על התפקיד ליצור את היחסים האלה . אך שואבת היא עידודה מידיעתה , כי פעמים רבות ובמקרים רבים בפלשתינה ( א"י , ( ולא מכבר' חיו התושבים הערבים והיהודים יחדיו בידידות . כל צבור יש לו לתרום הרבה לשלומה ולטובתה של ארצם המשותפת , וכל אחד חייב לרצות בכל לבו בשלום שבו יוכלו לסייע להגדיל אשרם של תושבי הארץ כולה . האחריות הרובצת עליהם , לא פחות משהיא רובצת על שכם הוד מלכותו , לשיתוף פעולה כדי להבטיח את השכנת השלום , היא קדושה שבעתיים הואיל וארצם מקודשת בעיני מליונים רבים של מושלמים , יהודים ונוצרים בכל רחבי תבל , המתפללים לשלום הארץ ולאושר תושביה . " ההכנות לפרסום "הספר הלבן" ותכנו לא נשארו בגדר סוד . הישוב על יל שדרותיו , מוסדותיו ומפלגותיו החלו בפעולות מחאה שונות . להלן נוסח ההודעה מטעם עירית תל אביב לקראת פרסום "הספר הלבן . " יום הפקודה יא . ל אזרחי העיר תל אביב הערב , אור ליום ה' כ"ט אייר תרצ"ט עומדת הממשלה הבריטית לפרסם את "הספר הלבן , " אשר תוכנו ! חיסול המדיניות של הבית הלאומי , סגירת שערי הארץ בפני המוני ישראל הנמלטים מתגרת ידיהם של העריצים , כבילת כוחות היצירה של עמנו בשטח החקלאות ויתר ענפי הכלכלה , הטלת מעמד של מיעוט תמידי על הישוב ומסגרתו לשלטון רוב ערבי . בתוקף ועוז נצב הישוב העברי לקראת פרסום גזר הדין והחלטתו נחושה לאזור את כל כוחותיו לסכל את המזימה . בהשמע הכרזת ההכרעה נקרא הישוב להפגין את לכודו ואת נכונותו להכשיל את מדיניותה המבישה של הממשלה . בהתייעצות משותפת של המוסדות הלאומיים והישוביים המוסמכים , הוחלט להכריז למחרת פרסומו של ה"ספר הלכך — יום פקודה אשר ישמש אות התראה לממשלה ואות למפקד כוחות הישוב . בגמר שידורה של תמצית ה"ספר הלבן" הערב על ידי שרות הרדיו הא"י , תופסק התאורה בחלונות הראווה של החנויות , בתי שעשועים , המסעדות ובתי הקפה . הצגות התאטרליות והצגות השניות בבתי הקולנוע לא תתקיימנה , וכן בליל ה / יום כ"ט אייר ( 18 . 5 . 39 ) מעלות השחר ועד אחרי חצות יהיה יום שבתון מחאה , הפגנה ומפקד . ביום זה תשבות העיר כולה בכל ענפי העבודה והמלאכה , התעשיה והמסחר , התחבורה

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר