פרק עשרים־ותשעה הספר הלבן

עמוד:330

היהודי במשך עשרים השנים האחרונות , כי הגיע הזמן לקבל מבחינה עקרונית את הדרך השניה מן הדרכים האלטרנטיביות המוזכרות לעיל . . 14 נדרש במפגיע כי יש להפסיק מיד כל עליה נוספת לפלשתינה ( א"י . ( אין ממשלת הוד מלכותו יכולה לקבל הצעה כזאת . היא תזיק לכל המבנה הכספי והכלכלי של פלשתינה ( א"י ) ועל ידי כך תפגע לרעה באינטרסים של הערבים והיהודים כאחד . ולא עוד אלא כי לדעת ממשלת הוד מלכותו תהא הפסקה פתאומית של כל עליה נוספת מעשה בלתי צודק כלפי הבית הלאומי היהודי . ועל כל אלה , ממשלת הוד מלכותו יודעת מה רבה עתה המצוקה המרה של המונים רבים של יהודים , המבקשים מפלט מארצות אירופיות ידועות , ומאמינה היא כי פלשתינה ( א"י ) יכולה וגם חייבת לתרום עוד תרומה לפתרונה של בעייה עולמית דוחקת זו . מפני כל הטעמים האלה , מאמינה ממשלת הוד מלכותו כי תהא פועלת בצורר . המתישבת עם התחייבויותיה המנדטוריות הן כלפי הערבים והן כלפי היהודים ובצורה העשוייה לשמש את האינטרסים של כל תושבי פלשתינה ( א"י ) על הצד היותר טוב , אם תקבל את הצעות דלקמן בענין עליה : ( 1 ) במשך חמש השנים הבאות תהיה העליה היהודית , אם תרשה זאת יכולת הקליטה הכלכלית , כשעור אשר יביא את הישוב היהודי לכדי שליש , בקירוב , מכל אוכלוסי הארץ . אם נביא בחשבון את הרבוי הטבעי המשוער של האוכלוסין הערבים והיהודים ואת מספר העולים היהודים הבלתי חוקיים שהנם כבר בארץ , יאפשר דבר זה הכנסת 75 . 000 עולים , לערך , בחמש השנים הבאות החל מאפריל זה . עולים אלה יוכנסו כדלקמן , בהתחשב עם הקריטריון של יכולת הקליטה הכלכלית : — ( א ) בכל שנה מחמשת השנים הבאות תורשה מכסה של 10 . 000 עולים יהודים , על תנאי כי אם מחסירים מן המכסה באיזו שנה מסויימת , יוסיפו את החסר למכסות השנים הבאות בתוך תקופת חמש השנים , אם תרשה זאת יכולת הקליטה הכלכלית . ( ב ) מלבד זאת , בתור תרומה לפתרון בעיית הפליטים היהודים , יוכנסו 25 . 000 פליטים מיד לכשיווכח הנציב העליון כי הובטחה כלכלת מספקת בשבילם , ובמיוחד יתחשבו עם ילדי הפליטים ועם "תלויים" בכלכלתם באחרים . ( 2 ) הממשלה תחזיק את המנגנון הקיים לבירור יכולת הקליטה הכלכלית , ובידי הנציב העליון תישאר האחריות הסופית להחלטה בענין תחומיה של יכולת הקליטה הכלכלית . בטרם תתקבל החלטה מתקופה לתקופה , תימלך הממשלה בדעתם של נציגים יהודים וערבים . ( 3 ) כעבור תקופת חמש שנים לא תורשה עליה יהודית נוספת אלא אם מוכנים ערבי פלשתינה ( א"י ) להשלים עמה . ( 4 ) אחת החליטה ממשלת הוד מלכותו לעצור את העליה הבלתי חוקית והשלטונות אוחזים באמצעי מניעה נוספים . מספרם של כל אותם

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר