פרק עשרים־ותשעה הספר הלבן

עמוד:327

בועד הפועל הממשלתי המייעץ את הנציב העליון . נציגי הערבים והיהודים יוזמנו לשמש כראשי מחלקות בקירוב לפי היחס המספרי של האוכלוסין הערבים והיהודים . מספר הפלשתינאים ( א"י ) שיועמדו בראש מחלקות יוגדל כבל שהמסיבות תרשינה עד שכל ראשי המחלקות יהיו פלשתינאים ( א"י ) וישמשו בתפקידים אדמיניסטרטיביים ובתפקידי יועצים המסורים עתה לפקידים בריטיים . משיגיעו לשלב זה תעיין ממשלת הוד מלכותו בשאלת הפיכת הועד הפועל הממשלתי למועצה של מיניסטרים , וכתוצאה מזה יבוא שינוי במעמדם ובתפקידיהם של ראשי מחלקות פלשתינאיים ( א"י . ( ( 5 בשעה זו אין ממשלת הוד מלכותו מציעה כל הצעות בענין הקמת מוסד מחוקק נבחר . עם כל זאת תראה ממשלת הוד מלכותו במוסד מחוקק נבחר משום התפתחות קונסטיטוציונית מתאמת . ואם מכאן להבא תגלה דעת הקהל בפלשתינה ( א"י ) כי היא תומכת בהתפתחות כזאת תהא ממשלת הוד מלכותו נכונה להקים את המנגנון הדרוש ובלבד שהתנאים ירשו דבר זה . ( 6 כתום חמש שנים לאחר החזרת השלום והסדר תוקם מועצה מתאמת אשר תייצג את תושבי פלשתינה ( א"י ) ואת ממשלת הוד מלכותו כדי לבדוק את אופן ביצועם של הסידורים הקונסטיטוציונית במשך תקופת המעבר ולדון בשאלת חוקה למדינה הפלשתינאית ( א"י ) העצמאית ולהגיש הצעות בענין זה . . 7 ממשלת הוד מלכותו תדרוש כי ישכנעו אותה כי בחוזה המוזכר בפסקת משנה ( 1 ) או בחוקה המוזכרת בפסקת משנה ( 6 ) תקבענה הוראות מספיקות לענינים דלקמן : — א ) בטחונם של המקומות הקדושים וחופש הגישה אליהם והגנת האינטרסים והרכוש של הגופים הדתיים השונים . ב ) הגנת העדות השונות בפלשתינה ( א"י ) בהתאם להתחייבויות ממשלת הוד מלכותו הן בלפי הערבים והן כלפי היהודים והמעמד המיוחד של הבית הלאומי היהודי בפלשתינה ( א"י . ( ג ) לאותם הסידורים הדרושים בשביל המצב האיסטרטגי , ככל אשר ממשלת הוד מלכותו תראה צורר בהם לאורן של המסיבות שתהיינה קיימות באותה זמן . כמו כן תדרוש ממשלת הוד מלכותו כי ישכנעו אותה שהאינטרסים של ארצות נכריות מםויימות בארץ' שעתה היא אחראית לשמירתם , יהיו נשמרים במדה מספקת . . 8 ממשלת הוד מלכותו תעשה את כל אשר לאל ידה כדי ליצור תנאים אשר יאפשרו את הקמתה של המדינה הפלשתינאית ( א"י ) העצמאית תוך עשר שנים . אם כתום עשר שנים יתברר לה לממשלת הוד מלכותו , כי בניגוד לתקוותה מחייבות המסיבות את דחיית ייסודה של המדינה

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר