פרק עשרים־ותשעה הספר הלבן

עמוד:326

דבר בהקמת מדינה פלשתינאית ( א"י ) עצמאית . זו צריכה להיות מדינה , שבה ישתתפו שני העמים בפלשתינה ( א"י ' ( הערבים והיהודים בסמכות בשלטון הארץ באופן שהאינטרסים החיוניים של כל אחד מהם יהיו מובטחים . . 9 הקמת מדינה עצמאית וההסתלקות הגמורה מן הפיקוח המנדטורי בפלשתינה ( א"י ) תחייבנה יחסים בין הערבים והיהודים , שיהא בהם כדי לאפשר שלטון מתוקן . ועוד , גידולם של מוסדות שלטון עצמ בפלשתינה ( א"י , ( כמו בארצות אחרות , חייב להיות תהליך איבולוציוני . יהא צורך בתקופת מעבר לפני שתוגשם העצמאות ובמשך כל התקופה הזאת תחזיק ממשלת הוד מלכותו בידה , בתור הממשלה בעלת המנדט , את האחריות הסופית לשלטון הארץ , בעוד שתושבי הארץ יהיו נוטלים חלק גדל והולך בשלטון הארץ וההבנה ושיתוף הפעולה גדלים וה"לכים . ממשלת הוד מלכותו לא תחדל מהתאמץ לטפח יחסים טובים בין הערבים והיהודים . . 10 לאור הנימוקים הללו מצהירה ממשלת הוד מלכותו את ההצהרות דלקמן על כוונותיה בנוגע לשלטון הארץ בעתיד : — ( 1 התכלית הסופית של ממשלת הוד מלכותו היא הקמת מדינה פלשתינאית ( א"י ) עצמאית תוך עשר שנים , שתהא קשורה עם בריטניה הגדולה בחוזה , שיהא בו כדי סיפוק הדרישות המסחריות והאיסטרטגיות של שתי הארצות לעתיד לבוא בצורה המניחה את הדעת . הצעה זו להקמת מדינה עצמאית תצריך התייעצות עם מועצת חבר הלאומים , כדי להביא את המנדט לידי גמר . ( 2 המדינה העצמאית צריכה להיות מדינה , שבה משתתפים היהודים והערבים בממשלה באופן המבטיח את שמירתם של האינטרסים החיו ניים של כל צבור וצבור . ( 3 הקמת מדינה עצמאית תקדם לה תקופת מעבר ובמשך כל התקופה הזאת תחזיק ממשלת הוד מלכותו בידה את האחריות לשלטון הארץ . במשך תקופת המעבר הזאת יינתנו לתושבי פלשתינה ; א"י ) חלק גדל והולך בשלטון ארצם . לשני חלקי האוכלוסין תהא אפשרות להשתתף במנגנון השלטון , והתהליך יימשך בין ששניהם משתמשים באפשרות זו ובין שאינם משתמשים בו . ( 4 מיד לאחר שיוחזר השלום והסדר בארץ במידה מספקת , תעשה הפעולה הדרושה לביצועה של מדיניות זו של מתן חלק גדל והולך לתושבי הארץ בשלטון ארצם . והתכלית תהא להעמיד פלשתינאים ( א"י ) בראש כל מחלקות הממשלה בעזרתם של יועצים בריטיים ובפיקוחו של הנציב העליון . מכיוון שזוהי המטרד . אשר לנגד עיני ממשלת הוד מלכותו , תהא נכונה לסדר מיד כי פלשתינאים ( א"י ) יועמדו בראש מחלקות מסויימות ועל ידם יועצים בריטיים . מנהלי המחלקות הפלשתינאים ( א"י ) ישבו

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר