פרק עשרים־ותשעה הספר הלבן

עמוד:325

. 6 ממשלת הוד מלכותו נאמנה לפירוש זה של ההכרזה משגת , 1917 ורואה אותו כתאור מוסמך ומקיף של אפיו של הבית הלאומי היהודי בפלשתינה ( א"י . ( פירוש זה צפה מראש התפתחות נוספת של הישוב היהודי הקייפ בעזרתם של יהודים בשאר חלקי תבל . ראיה לכך , כי ממשלת הוד מלכותו הלכה וקיימה את התחיבויותיה מבחינה זו תימצא בעובדה , כי מאז נתפרסם הספר הלבן בשנת 1922 עלו לפלשתינה ( א"י ) יותר משלוש מאות אלף יהודים וכי אוכלוםי הבית הלאומי נתרבו עד כדי 450 . 000 בקרוב , או התקרבו לשליש כל אוכלוסי הארץ . והישוב היהודי לא החמיץ את ההזדמנויות שניתנו לו ונצלן במלוא היקפן . גידולו של הבית הלאומי היהודי והישגיו בשטחים רבים הנם מאמץ קונסטתק טיבי מופלא , הראוי להערצת כל העולם , וביחוד צריך הוא לשמש מקור גאווה לעם היהודי . . 7 בשיחות שנתקיימו בזמן האחרון חזרו המשלחות הערביות על הטענה כי פלשתינה ( א"י ) הוכללה בשטח אשר בו התחייב סיר הנרי מק מהון מטעם הממשלה הבריטית באוקטובר 1915 להכיר בעצמאות הערבים ולתמוך בה . בימי הועידות האחרונות בלונדון חקרו נציגים בריטיים וערביים בכובד ראש וביסודיות את תקפה של תביעה זו , המבוססת על נוסח חליפת המכתבים שבין סיר הנרי מק מהון לבין השריף ממכה . הדין וחשבון שלהם שנתפרסם כמסמך פרלמנטרי מם' 5974 מציין בי גם הנציגים הבריטיים וגם הנציגים הערביים ניסו להביו איש את נקודת השקפתו של חברו , אלא שלא יכלו לבוא לכלל הסכם בענין פירושה של חליפת המכתבים . אין צורך לסכם כאן את הטענות ומענות שהושמעו על ידי כל צד . ממשלת הוד מלכותו מצטערת על אי ההבנות שנתעוררו בענין כמה פסוקים , שהשתמשו בהם . מצדה מחוייבת ממשלת הוד מלכותו , מפני הטעמים שגוללו נציגיה בדין וחשבון , לעמוד על השקפה , כי כל עבר הירדן מערבה הוצא מתחומי התחייבותו של סיר הנרי מק מהון , ואין היא יכולה איפוא , להסכים , כי חליפת המכתבים עם מק מהון מהווה בסיס צודק לתביעה כי פלשתינה ( א"י , ( תיהפך למדינה ערבית . . 8 בתור בעלת המנדט הוטל על ממשלת הוד מלכותו התפקיד " להבטיח את התפתחותם של מוסדות שלטון עצמי" בפלשתינה ( א"י , ( אף בלא ההתחייבות המפורשת הזאת , הייתה ממשלת הוד מלכותו רואה את השארתם של אוכלוסי פלשתינה ( א"י ) תחת אפוטרופסות מנדטורית לצמיתות כמעשה העומד בסתירה עם כל רוח משטר המנדטים . מין הדין הוא שתושבי פלשתינה ( א"י ) ייהנו בהקדם האפשרי מזכויות של שלטון עצמי , שהתושבים בארצות הסמוכות נהנים מהן . בשעה זו אין ממשלת הוד מלכותו יכולה לומר מראש מה תהיינה הצורות הקונסטיטוציונית המדוייקות , שתקבל ממשלת הארץ בסופו של דבר , אך תכליתה של ממשלת הוד מלכותו היא שלטון עצמי , ורצונה הוא לראות בסופו של

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר