פרק עשרים־ותשעה הספר הלבן

עמוד:322

ביר בפברואר 1939 כונסה בלונדון "ועידת השולחן העגול , " אולם עקב סירובם של הערבים לשבת על יד שולחן אחד עם היהודים — ניהלו נציגי ממשלת בריטניה את השיחות עם נציגי היהודים ונציגי הערבים בנפרד . בשיחות אלו העלו הבריטים את התכנית שנכללה לאחר מכן ב"ספר הלבן / ' אשר נתפרסם ביום ה 17 במאי . 1939 מסמך זה שימש למעשה םפר כריתות של ממשלת בריטניה לגבי התחייבו יותיה כלפי העם היהודי בהצהרת בלפור ובמנדט , והוא קבע במידה רבה את ההתפתחות העתידה בא"י , וביחוד בשטח העליה . מן הראוי איפו , >< להביאו כאן ' במלואו . רז ם פ ר הלבן ( הודעה רשמית של ממשלת א"י מס' ( 2 / 39 . 1 בגילוי הדעת על פלשתינה ( א"י , ( שנתפרסם ביום 9 בנובמבר 1938 הודיעה ממשלת הוד מלכותו כי יש בדעתה להזמין נציגים של ערביי פלשתינה ( א"י , ( של כמה מן הארצות הסמוכות ושל הסוכנות היהודית לשיחות עמה בלונדון בנוגע לפוליטיקה בעתיד . תקוותה הנאמנה של ממשלת הוד מלכותו היתד . כי כתוצאה מוויכוח מלא , חפשי וגלוי לב אפשר יהיה להגיע לכלל איזה הסכם . בזמן האחרון נתקיימו ועידות עם המשלחות הערביות ועם המשלחת היהודית שנמשכו כמה שבועות , וועידות אלה שימשו לחילופי דעות מלאים בין המיניסטרים הבריטיים ונציגי הערבים והיהודים . לאור הוויכוחים והמצב בפלשתינה ( א"י ) וכן לאור הרצאותיהן של הועדה המלכותית ושל ועדת החלוקה נסחה ממשלת הוד מלכותו הצעות ידועות והגישה אותן למשלחות של הערבים והיהודים כבסיס לסידור מוסכם . גם המשלחות הערביות וגם המשלחת היהודית לא ראו אפשרות לקבל את ההצעות האלו , ומשום כך לא הביאו הוועידות לכלל שום הסכם . ממשלת הוד מלכותו היא , איפוא , בת חורין לנסח את מדיניותה היא , ולאחר שדנה בשאלה בכובד ראש , החליטה ממשלת הוד מלכותו להשאר נאמנה בדרך כלל להצעות שהוגשו בצורה סופית למשלחות של הערבים והיהודים ואשר נדונו עמהן . . 2 המנדט לפלשתינה ( א"י ) שנסוחו נתאשר על ידי מועצת חבר הלאומים בשנת , 1922 הוא שקבע את הפוליטיקה של ממשלות בריטיות שבאו בזו אחר זו מזה כעשרים שנה . במנדט הובלעה הכרזת בלפור , והוא הטיל על הממשלה הממונה ארבע התחייבויות עיקריות . התחייבויות אלה מפורטות בסעיפים 6 , 2 ו 13 מטופס המנדט . אין חילוקי דעות בענין פירושה של אחת ההתחייבויות הנוגעות להגנה על המקומות הקדושים והבנייינים והמקומות הדתיים , וכן לגישה למקומות אלה . שאר שלוש ההתחייבויות העיקריות הן בדרך כלל כדלקמן : —

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר