פרק עשרים־ושמונה ביבשה, באויר ובים

עמוד:319

אינו עולי ! על 250 טון . לפי התיקון אפשר להחרים ספינה אם משקלה אינו עולה על אלף טון . בעל ספינה . שמשקל משאה הרשום הוא למעלה מאלף טון ואשר היו מחרימים ןאותה אילו היה משקל משאה אלף טון או פחות מזה . יהיה צפוי למאסר שלא יעלה על חמש שנים או לקנס לא למעלה מעשרת אלפים לירה ( העונש עד כה היה רק קנס לא למעלה מאלף לא"י . ( לחוק העליה נוספו שלושה סעיפים חדשים : " מפקד אניה או סירה בשירות של ממשלת ה . מ . או בשירות ממשלת א"י , רשאי לבדוק כל ספינה בתוך המים הטריטוריאליים ( שלושת מילין ימיים מהתוף ) של ארץ ישראל אם הוא חושב שיש בה עולים הרוצים לרדת בארץ , ואם אינה נעצרת . הוא רשאי , לאחר ירית אזהרה , לירות בספינה . כל מפקד סירה או פקיד עליה יכול לדרוש מדב חובל של אניה כזאת , להפליג מיד , ואם לא תעשה זאת , הוא רשאי לעלות עליה , ואם יווכח , שיש בה עולים , יוכל לדרוש מאת רב החובל להמציא לו את הפרטים כפי שמתנה החוק ( את שמות הנוסעים , ארצות מוצאם , המין , מקום נסיעתם , ואיזה דרכון או תעודה ברשותם . ( אם לא ימסור את הפרטים האלה . ואם יימצאו בספינה יותר מחמישים אנשים , שאין להם תעודות חוקיות , הדרושות בשביל כניסה לארץ ישראל , — רשאי הוא להביא את הספינה אל החוף , ולהשתמש לשם כך בכוח , במידה הדרושה לדעתו . מפקד הסירה או פקיד העליה רשאים לעצור את הספינה , להביאה לנמל לשם חקירה עד שיעמדו לדין בעליה , רב החובל או הסוכן , על שעברו על חוק העליה . לשם הנהלת החקירה יהיו רשאים לעלות על הספינה , כדי לדרוש מרב החובל את הפרטים הנ"ל , כדרוש בחוק . האנשים שיימצאו על הספינה ושיהיו חשודים ברצון להיכנס לארץ בניגוד לחוק . ייעצרו לשם חקירה עד בירור דינם . לשם מילוי הסעיפים הללו יוכלו להשתמש בכוח במידה שימצאו לנכון . כל אדם , שיימצא באיזו ספינה שהיא בתוך המים הטריטוריאליים של ארץ ישראל , ושלדעת בית הדין נמצא בספינה מתוך כוונה להיכנס לארץ ישראל בניגוד לחוק יהיה חייב בעבירה , לפי חוק העליה . " ממוך לפירסום התקנות דלעיל פתחה הבולשת הבריטית בציד על עולים בלתי ליגאליים . נערכו חיפושים בבתי מלון ושמונה מעפילים נאסרו . הבולשת ערכה חיפושים גם בהתאחדויות עולי גרמניה ואוסטריה , סגרה את המשרד ל"עזרת פליטים" והחרימה שם מספר תיקים ותעודות . בעתון הרשמי מ 17 לאוגוסט 1938 נתפרסם תיקון לתקנת החירום , המחייב את השופט אשר בפניו הובא עולה בלתי ליגאלי לצוות לאסור אותו למשך אותו זמן , שהנציב העליון ירצה בו . הוראה זו הסגירה את המעפילים כליל לשרירותה של האדמיניסטרציה . עבירה על כל הוראה אחרת מתקנות החירום

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר