פרק עשרים־ושמונה ביבשה, באויר ובים

עמוד:318

ב 16 בנובמבר 1938 שלח עוזר המפקח הכללי של הבולשת מכתב למשטרת הנמל והפיקוח על הגבולות שבו נאמר . " רפורט מיוון קובע' כי א . ק . "אלי" הפליגה אל איסטלוריצו ( דודקאנז ) על מנת לטעון אלפים רוב' ם , שיורדו כנראה בין יפו לתל אביב , או אי שם בקירבת קיסריה . . 2 מודיעים שאותה אניה נושאת חמש מאות עולים בלתי ליגא ליים מרומניה . . 3 אנית הקיטור הצרפתית "אירני" מוורניקוס עומדת להפליג מיוון לגאלאץ על מנת לקחת מאתיים עולים בלתי ליגאליים ממוצא פולני / ' בסוף חודש פברואר 1939 נתפרסמה הודעה רשמית שמחלקת העליד , הממשלתית תהווה חלק בלתי נפרד של המשטרה . וזו לשון הה , דעה ? " מודיעים ברבים כי שרות בקורת הגבולות של מחלקת העלית וההגירה יתנהל במישרין אחר ה 31 במרץ , 1939 על ידי המפקח הכללי של המשטרה בארץ מטעם מנהל מחלקת העליד . " . מיד לאחר פרסום הודעה זו הגדילה משטרת החוף את מספר הסירות שלה בחופי הארץ . כן החל טה להשתמש בסירתו של הרופא הממשלתי ביפו , ולהפוך מספר ניכר של סירות דייג לסירות משטרה . לחיפה ה . באה סירת מנוע חרשה בעלת מהירות גדולה , בנוייה כמתכונת סירות המשטרה באנגליה ובאמריקה עם שני מגדלים מיוחדים להצבת מכונות יריד . ובעלת זרקור המאיר למרחק 20 מילין . כן הוקמה נקודת משמר נוספת בדרום הארץ — בחוף אשדוד . באותו זמן , נשלחו מטעם הבולשת בארץ בשיתוף עם השרות החשאי הבריטי סוכנים ליוון , יוגוסלביה , סוריה וקפריסין , כדי לעקוב אחרי משלוחי העולים המגיעים לשם ומפליגים מחופיהם . הגברת המלחמה בעליה בי השתקפה גם בתקציב הממשלה לשנת הכספים . 1939 / 40 ה גדלו ההקצבות להוצאות המשטרה לצרכי הרחבת המנגנון למלחמה בעליה הבלתי ליגאלית . למען הקמת מחלקה מיוחדת למלחמה זו , ובה קצינים , מפקחים ושוטרים רבים לשמירת לילד . הוקצבו רבבות לאי'י . שלושת אלפים לא"י הוקצבו להזמנת מומחה מיוחד שיתכנן את המלחמה בעליה . ב 28 באפריל 1939 נתפרסמו תיקונים לחוק העליה , שבאו להחמיר את החוק מכמה בחינות . הוחמרו הענשים לכל אדם , המסייע להפר את חוק העלי או הנותן מקלט למי שמפיר את החוק . העונש הועמד על קנס של אלף לא"י או מאסר שנתיים , או שניהם יחד ( במק ם 200 לא"י ומאסר שנה , כפי שהיה עד כה . ( לפי החוק הקיים , אפשר היה להחרים ספינה או סירה שמשקל משאה הרשום

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר