פרק עשרים־ושבעה העליה ה"מאורגנת"

עמוד:310

ידוע , שבמשך זמן מסויים שררו חלוקי דעות בועד הפועל של הסוכנות בדבר העליה הבלתי חוקית . כמה מחברי האקזקוטיבה תמכו בה ; אחרים גינו אותה ועשו את כל מה שבידם כדי להכשיל אותה . נכון , שאחד או שניים מי . ם "סטו מדרכם , " כדי לעזור לעליה הבלתי חוקית . המחלוקת בין שני המחנות נמשכה יותר משנה , ועד לזמן האחרון טרם נתברר מי יהיה המנצח . הגברת העליה הבלתי חוקית והפופולריות הגוברת של הטרנספורטים , גרמה , בלי ספק , דאגה רבה לאלה המתנגדים לעליה זו , כי הם הבינו , שהקהל אוהד אותה ושאף קבוצות חשובות בתוך ההסתדרות הציונית הישנה עתידים להיגרר אחריה . ובכן הייתה קיימת האפשרות , שמתנגדי העליה הבלתי חוקית ינחלו מפלה ושהמחנה האחר יוכל אפילו להשתמש במנגנון הסוכנות ובכםפיה לשם תמיכה בטרנספור טים הבלתי חוקיים . אולם התנאים משתנים במהירות . לשמע איומו הראשון של מקדונלד , שהממשלה תבטל את מכסת העליה החוקית , נפלה דאגה רבה על מנהיגי הסוכנות — גם על המתנגדים לעליה הבלתי חוקית וג 0 על תומכיה . בשבילם מכסת העליה החוקית היא ענין בעל חשיבות עצומה . במרוצת הזמן הם השתמשו במכירת סרטיפיקטים באופן זד , או אחר ובהשפעה הנובעת ממכירת הסרטיפיקטים , כדי לבצר ולחזק את כוחם . אם לוקחים מהם את הסרטיפיקטים הרי לא יהיה להם מעמד טוב מזה של הצ"ח , ואפילו גרוע מזה ! הם יצטרכו להתחרות עם ארגונים , שאינם מהססים להגשים עליה בלתי חוקית , מכיוון שאין לארגונים אלה מעמד רשמי ואינם מפחדים מסנקציות , זאת עשויה להיות סבנה לעצם קיומה של הסוכנות . ומר מקדונלד ידע זאת היטב . הוא הבין , שהטקטיקה הטובה ביותר היא : לשבת ולחכות , וכאשר התפרסם גלוי הדעת התקיף של הסוכנות , לא הראה מקדונלד שום מימן של בהלה . הוא ידע שלא היו אלה אלא דברים בטלים . הוא חיכה להתפתחות הענינים הטבעית . מקדונלד קבל עתה את תשובתה האמתית של המוכנות . היא נכנעה . בודאי היא תבוא מחר ותבקש את התמורה : החזרת הסרטיפיקטים . כאשר מקדונלד דרש מהסוכנות שתעזור לו ללחום בעליה הבלתי חוקית , היו רבים שחששו , שהיא תעשה זאת בגלוי ובתקיפות . היו אלה אנשים תמימים . הם לא התחשבו עם ה"עדינות" של הסוכנות . הם שכחו , כי ה"לא" של הסוכנות פירושו "כן' לעתים תכופות מאד . אותו הדבר קרה עם החלוקה , עם הועידה היהודית ערבית ועם שאר הענינים . ואותו דבר קרה גם כעת . האם קיימת שיטה עוד יותר "עדינה" וזריזה לשם מלחמה בעליה הבלתי חוקית , מאשר לתאר אותה בצבעים הנוראים והמחרידים האלה , האם ישנו אמצעי יותר מתאים להפחדת היהודים ולמניעת ההעפלה ,

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר