פרק עשרים־ושבעה העליה ה"מאורגנת"

עמוד:306

שהוסיפו ואמרו : החייל האנגלי מסכן את נפשו למען היהודים והממשלה תבקש לבוא על גמולה , לפצות את הערבים על חשבוננו . חברים אלה לא שנפל עליהם פחד המאורעות' אלא שחששו שמא יעזבנו בעל הברית לנפשנו . הלך הרוח ושיקול הדעת היה : אני בכוחותי שלי לא אוכל לעמוד , קשור אני ללא תנאי בבעל בריתי זה , מוכרח אני לקבל כמה מדרישותיו . החבר שקולו נשמע אמר אז : האנגלים יוותרו לנו בכמה שטחים : בהתייש בות , כבטחון , כאן יימנעו מהתערבות . אך התערב יתערבו בענין שהוא סמל לשלטונם כאן , הלא היא הכניסה לארץ , העליה . האנגלי לא יסכים שאנחנו נפעל בשטח זה . בניגוד לחוקיו . שנה תמימה , משלהי 1937 עד שלהי , 1938 עמדנו בוויכוח פנימי על עליה בי . חובה לומר , שהיו שהתנגדו לה מבלי להנמיך את קוממיותט היהודית , את נכונות עמידתם בשער . אך הם הסיקו מסקנה ידועה ממצב מסויים , ומסקנתם הייתה מוטעית . אכן , היו גם בתנועתנו אנשים , שלבט לא הלך אחרי הופעה מלחמתית זו , מהם שראו בכך אלמות ומעשים של קונטרובנדה ורמאות . אחרים תהו על הצורך בעליה במחתרת בדרך לא דרך מתוך שהם מאמינים באפשרויות הגדולות המזומנות לנו , והימים ימי תקוות המדינה היהודית . אף כאן צפונה היתה שגיאה חמורה . השיקול צריך היה להיות אחד ? להוליד בכל דרך עוד מאה אלף יהודים ! אחר כך , משתיפתח דרך המלך , נביא כהנה וכהנה . משהתנערה במקצת הארץ מהלומת המאורעות , ומשהתאושש "החלוץ , " בפולין מכשלון "וולום" ב , ' שב והתעורר הרעיון בדבר הצורך בהמשך העליה היהודית העצמאית . קיבוצי הכשרה שנתגבשו בעבודה ובמצוקת הימים , נטלו את היזמה לידיהם . הם שתבעו ודרשו , הם שלא נתנו דמי למוסדות ואישים , הם שהיו הפה להכרח עליתם בכל דרך שהיא . ואכן , בראשית 1938 חודשה העליה . הגיעה לארץ ספינה קטנה ובה ששים וחמישה חלוצים מפולין . * ספינה זו — פרי המאמץ העצמי של "החלוץ '' בפולין הייתה . כל אותה שנת 1938 התנהלה העבודה בקצב איטי . הייתה זו עבודת גישוש , "פארטיזנית !'' למרחב יצאנו רק בשלהי השנה , לאחר שהתחיל ההרג ביהודי גרמניה , כשיהודים נעו ונדו ביערות . בשנת 1939 התחלנו משלחים אניות של , 300 של 800 ואף של 1400 איש . רק עתה נתחוור לנו אילו אפשרויות היו לנו וכמה מרובות האפשרויות שבפנינו . במשך שמונת חדשי 1939 עלו פי 15 מאשר בכל שנת 1938 כולה . רכשנו לנו גם קשרים פוליטיים עם שלטונות ארצות המוצא שאיפשרו לנו פיתוח הפעולה בהיקף • הכוונה היא לספינה קטנה בשם "פוסיידוך' ' שכאילו הגיעה לארץ בינואר . 1938 למרות חקירותינו המרובות לא ימצאנו אסמכתא ממשית לבואה של ספינה בשם זר . ובתאריך הנקוב . — ח . ל .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר