פרק עשרים־ושבעה העליה ה"מאורגנת"

עמוד:305

פרק עשרים ושבעה הע ליהה"מאורגנת" שעה שהעליה הבלתי חוקית התנהלה במלוא היקפה ועשרות כלי שיט נודדים על פני הימים ועל סיפונם אלפי עולים , שעה שאלפי עולים בלתי חוקיים כבר הגיעו לחוף מבטחים , בעוד שרבבות יהודים נודדים בדרכי אירופה האבלות ומחפשים מקלט והצלה — באותה שעה עצמה מתנהלים עדיין בקרב ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית ו"ההגנה" ויכוחים רעיוניים ודיונים מעשיים על עצם התופעה של עליה בלתי חוקית ועל יחסם כלפיה . את עמדתם של החוגים הציוניים הרשמיים לעליה הבלתי ליגאלית מסכם " שמעון" ב"ספר המעפילים * " לאמור : ... " ארעה לנו גם תקלה מרובד ! . כשלונה של "וולוס" ב , ' שהפליגה זמן מועט אחרי "וולום" א , ' אך לא הצליחה להעלות את אנשיה לחוף ונאלצה , אחרי נדודי חודשים , שבעת תלאות , לחזור לגולה . מפלה אחת נחלנו — והפעולה הוכתה בשיתוק . העליה שפרחה ב , 1934 מאורגנת בידי חוגים יהודיים שונים ללא קשר הדדי ביניהם , מצמצמת את עצמת ומתמעטת עד כדי חדלון ב . 1935 החוגים והחברות שטרחו בהעלאת ה"חומר" הבלתי חלוצי , פעולתם נפסקה לרגל החמרת המצב הכלכלי בארץ . והתנועה החלוצית — ההפסד הכספי הגדול של "וולוס" ב' רבץ כמשא כבד עליה ושנתיים ימים , תחת לפתח פעולה יוזמת , שקדה לחבוש את פצעיה . בקרב החלוצים , ובעיקר בין אנשי ההכשרה , פועם הרצון להתפרץ ולעלות . אך אותם חוגים בציונות שלבם היה קודם עם המפעל , נרתעו מפאת הכשלון ומפאת ההפסד שבממון . לא היינו מוכנים לקשיים . המכשולים הדהימונו . היו שהתחילו מהססים , והיו שאמרו : לא זו הדרך . ובינתיים נפל דבר קשה יותר , אשר שינה את פני המציאות הארץ ישראלית מן הקצה אל הקצה ' פרצו מאורעות תרצ"ו בארץ . המאורעית בפני עצמם הגבילו את כושר הקליטה של הארץ , אך הם אבותיה של תופעה אחרת , קשה ביותר , הלא היא ההתחשבות בדעת השלטונות . היו מאנשינו שאמרו / המציאות כופה עלינו , המציאות מחייבתנו . ויש מהם ,, * ססר המעפילים , " בעריכת משה בםוק , הוצאת הספרים של ההסתדרות הציונית .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר