פרק עשרים־וחמשה נעמי־יוליה

עמוד:284

הבית"רים' במיוחד מבולגריה , אולם גם אלד , לא היה בכוחם למנוע הפרחת שמוע . ת שונות שאיש לא ידע מקורן או להפיג את המתיחות והעצבנות והתרג שויות מיותרות שלא הביאו ברכה לאיש . למתיחות התמידית גרמה גם התנהגותם הפרועה של אנשי הצוות — חבר מלחים בני ארצות שונות ואומות שונות , כולם אנשי העולם התחתון , מבריחים מופקרים שאינם נרתעים מלהשתמש בכל האמצעים כדי להפיק את זממם — ה . נאה , גזילה , שכרות ואונס . מפקדת השיירה אמנם עשתה כמיטב יכולתה לרסנם ולא קרה כל מקרה רציני , אולם האווירה היתר . דחוסה . רב החובל אלכסנדר גילינםקי , בן שישים וחמש , יליד אודיסה , טען כי הכיר את ז'בוטינסקי עוד מימי אודיסה הרחוקים , ושהוא חייב הרבה מאוד לעם היהודי , כי בילדותו התחנך אצל יהודים והודות להם הגיע למעמדו הנוכחי , ועל כן חובה קדושה היא לו להביא את השיירה לארץ . עם זה הוסיף גם הוא נופר משלו למתיחות בסחיטת כספים מתמדת . הוא טען שלפי ההסכם המקורי עליו להוריד את הנ . סעים לספינה אחרת הרחק מחופי הארץ ואם דורשים ממנו כעת להובילם עד לחוף , הרי מגיעה לו תוספת תשלום , אחרת לא ייענה לבקשתם . המפקד אסף את כל הנוסעים והסביר להם את המצב לאשורו . נאסף סכום של שלוש מאות ליש"ט שנמסר בו במקום לידי רב החובל , ואם כי לא היה בסכום זה להניח את דעתו , הרי נאלץ להסכים מחשש שלא למתוח את החבל יתר על המידה . אולם כל זה רק למראית עין . רב החובל המשיך לחרוש מזימות . הוא פונה לקונסולים הבריטיים בקושטא ובחיפה ומבקש מהם רשות לעגינת מעבר בנמל חיפה בשל סכנת המלחמה , בציינו כי לנוסעים יש ויזות סופיות לארצות רחוק ת , שיובילם אליהן , לאחר שיצטייד במצרכים הדרושים ולאחר שיוברר לו המצב בדרכים . על פניותיו אלה לא קבל כל תשובה , אולם בעצם הפנייה הוא הסגיר למעשה את השיירה בידי הבריט-ם שהחלו לעקוב בקפדנות אחרי תנועת האניה . בין רב החובל לבין אשתו שנלוותה אליו בדרכו היו סכסוכים תמידיים . היא התנגדה בכל תוקף לכך שיעסוק בפעולה כה מסוכנת כהברחת עולים , ולו , לרב החובל קסמו הרווחים הגדול-ם שהתעסקות זו הכניסה לו ולא רצה לוותר על כך . ברם היא התחכמה לו . היא הכירה את חולשותיו , ומכיוון שידעה שהוא מאמין באסטרולוגיה , התקשרה עם אסטרולוג ידוע בניצה , אשר הסכים תמורת תשל ם לעשות את רצונה . והנה , באחד הימים קיבל רב החובל מכתב מן האסטרולוג בו הוא מודיעו , שחזה בכוכבים , כי יהיה עליו , על רב החיבל , לקבל בחודש ספטמבר החלטה גורלית שתהא לה השפעה מכרעת על חייו העתידים . |*!*^ : רב החובל היה המום . מניין לו לאסטרולוג שבכלל קיים אדם כמוהו , שהוא נמצא כעת בלב ימים ושהוא מתלבט בקשיים עצומים ושוקל בדעתו אם להכנע לרצון העולים או להתנגד להם . אין זאת כי אמת ידבר ועל כן צריך לבחור

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר