פרק עשרים־וארבע שניאטין

עמוד:277

בטחונות לאי התקפה על 31 מדינות אירופה והמזרח הקרוב . בתגובה לכך קבע היטלי מחדש את דרישות גרמניה בהכחישו שיש לו מטרות תוקפניות . באוגוסט אותה שנה הגיע לשיאו המשבר הדאנציגאי . ב 21 באוגוסט הופתע העולם מן ההכרזה , שגרמניה ורוסיה הסובייטית עומדות לחתום על הסבם לאי התקפה . צעד זה בא אחרי חדשים של משא ומתן בין אנגליה צרפת ורוסיה ושיגור משלחות צבאיות למוסקבה , והפגין את הבגידה הבולשביסטית . השינוי בעמדת רוסיה חל כנראה עקב סירובה של פולין להרשות את כניסת הצבא האדום לארצה במקרה של מלחמה . הדיונים על הכללת רוסיה בחזית השלום נפסקו מיד . באנגליה וצרפת כמו בגרמניה החלו בהכנות צבאיות . הגרמנים ריכזו את כוחותיהם בסלובקיה ולאורך ה"פרוזדור" הפולני . ב 23 באוגוסט נחתם במוסקבה החוזה הרוסי גרמני . על החוזה חתמו מולוטוב , מיניסטר החוץ הרוסי , וריבנטרופ — מיניסטר החוץ הגרמני , והוא הבטיח לא רק הימנעות מתוקפנות הדדית אלא גם נייטראליות של כל אחד מהצדדים במקרה שהשני יותקף על ידי צד שלישי . ב 24 באוגוסט פנה הנשיא רוזבלט למלך האיטלקי ויקטור עמנואל , להיטלר ולנשיא פולין , מוסציצקי , והציע משא ומתן ישיר בין גרמניה לפולין או בוררות או יישוב הםיכסוך בכל דרך אחרת . פולין הסכימה לישוב על ידי גוף שלישי . הפרלמנט הבריטי כונס למושב מיוחד והחליט לתת סמכויות חתם לממשלה , אותה שעה חתמו בריטניה ופולין על הסכם לעזרה הדדית . פולין החלה לגייס את חיל המילואים . פורסטר — נציג היטלר בדאנציג — הוכרז כראש המדינה החפשית דאנציג . ב 25 באוגוסט , בשיחה עם הציר הבריטי , מחדש היטלר את דרישתו ליד חפשית בפולין . רוזבלט פונה שנית להיטלר בבקשה למצוא פתרון של שלום , ב 26 באוגוסט פונה להיטלר ראש ממשלת צרפת , דלדיה . היטלר מציע שלום גרמנו צרפתי , אולם יחד עם זאת חוזר על דרישותיו מפולין . ב 28 באוגוסט פנתה שוב ממשלת בריטניה להיטלר והציעה שביתת נשק וחזרה על אזהרותיה הקודמות בדבר פעולה בריטית במקרה של תוקפנות גרמנית . אניות הצי הבריטי נקראו לחזור מהים הבלטי ומן הים התיכון . כל הצדדים מחישים את ההכנות הצבאיות . ב 29 באוגוסט חזר ופנה היטלר לבריטניה בדרישותיו הקיצוניות כלפי פולין וסירב לשאת ולתת כל עוד לא יתמלאו דרישותיו . הוא דרש שתוך 24 שעות יופיע בפניו המיופה כוח הפולני . הפולנים הכריזו על גיוס חלקי ובגרמניה הוקמה מועצת הקבינט להגנת הרייך בנשיאותו של גרינג . 31 באוגוסט . הממשלה הגרמנית פרסמה הצעה בת 16 סעיפים ליישוב הסיכסוך . ההצעה נוסחה בטון מתון , אבל לפני שהייתה אפשרות להעבירה לפולין — נותקו הקשרים בין שתי המדינות . באותו יום א- שר הסובייט העליון

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר