פרק עשרים־וארבע שניאטין

עמוד:273

בחוגי "ברית החייל" גמל אז הרעיון על הקמת לגיונות אשר יעלו במאורגן לארץ וישתתפו בכיבושה מידי השלטון הזר . מטעם מפקדת "ברית החייל , " שמקום מושבה היה אז בלודז' ובראשה עמד ד"ר יעקב ליטמנוביץ , נערך מפקד בין חבריה . החברים חייבים היו למלא שאלונים מפורטים בשלושה העתקים . הדגש הושם על השכלתו ודרגתו הצבאית של הנפקד . התוצאות היי מפתיעות : מאה אלף איש חתמו על נכונותם להצטרף למסע גדול זה . השאלונים נכרכו באלבומים מיוחדים — אלף שאלונים באלבום . מאה אלבומים כאלה הוגשו לאישורו של משרד הבטחון הפולני . והרושם בחוגי הממשלה הפולנית היה כביר . התכניות על עליה ג' והפלישה המזויינת לחופי הארץ התבססו בחלקן על מפקד זה . מאז חודש מרץ 1939 הייתה המפקדה הראשית לענייני העליה בי בפולין מורכבת ממנחם בגין , 'נציב בית"ר בפולין ( הוא בא במקומו של אהרן פרופס אשר עזב את פולין בדרכו לארץ , ( דוד יוטן , מנהל מחלקת העליה של נציבות בית"ר וכל יתר קציני הנציבות — פרץ לסקר , נתן פרידמן ילין ואחרים , ואברהם סטבםקי , המטפל במשרדו במערכת "אונזער וועלט" באירגון עליית סתם יהודים . הלחץ על משרדי העליה בתקופה זו גבר במידה כזו , שבחודש אוגוסט , 1939 חודש לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה , היו רשומים בנציבות בית"ר בלבד למעלה מעשרים אלף בית"רים מועמדים לעליה . לעשרת אלפים מהם כבר היו מוכנים דרכונים . בתקופה זו יוצאת מפולין שיירה גדולה , המונה אלף ומאתיים איש , מטובי החברים של בית"ר בפולין ובארצות הבלטיות , שנועדו להגביר את כוחות האצ"ל מארץ , המשוועים לתוספת כוח אדם וברזל . השיירה מגיעה לתחנת הגבול . האנשים מתכוננים להיפרד מפולין לנצח . והנה לפתע — חשך עליהם עולמם . קרונותיהם נותקו מן הרכבת , שהמשיכה דרכה לבוקרסט , והם נשארו עומדים בתחנה . עד לאותו יום , ששיירה זו נתקעה בשניאטין — עיירת גבול פולנית שגבלה עם העיירה הרומנית גריגורא גיקא וודא , לא היו כל הפרעות רציניות למעבר שיירות העולים דרך הגבול : השלטונות הפולניים היו , כרגיל , מספקים את הדרכונים , מספקים רכבות ואמצעי תחבורה אחרים ומשמר הגבול היה מקל בבדיקת הניירות והמטען ובסידור כל הענייינים הפורמליים הקשורים ביציאה אל מעבר לגבול . גם השלטונות הרומניים נהגו בליבראליות גדולה כלפי הבאים לעבור את ארצם ולשהות בה זמן קצר עד להפלגה מאחד מנמליה . ומבחינת העולים הן לא שינה הדבר אם השלטונות עשו זאת מאהבה או מפני ששולם להם טבין ותקילין ... אמנם , זה למעלה משנתיים שממשלת בריטניה לוחצת על ממשלת רומניה בלי הרף לשים קץ לזרם העולים העוברים דרך גבולותיה ומפליגים

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר