פרק עשרים־וארבע שניאטין

עמוד:272

פרק עשרים וארבע שניאט ין כל תכניות העליה הנועזות , אם במסגרת עליה ב' ואה במסגרת עליה גי , התבססו בעיקרן על יהדות פולין . כאן היה הריכוז היהודי הגדול ביותר באירופה וכאן היה גם מקור כוחה של התנועה הלאומית לכל אגפיה ! הצה"ר , "ברית ישורון" — אירגון רביזיוניסטי של יהודים דתיים' "ווערף" — ארגון נשים לאומיות ו"יבנה ויודפת" — אירגון נוער אקדמאי , וכמובן ביתי'ר ו"ברית החייל" ותאי אצ"ל . בבית"ר בפולין היו כ 80—70 אלף בית"רים מאורגנים במאות קננים בערים ובעיירות ברחבי המדינה , אשר משחר ילדותם חונכו על ברכי תורת ז'בוטינםקי . צבא של הולמים ולוחמים אשר חלמו על היום המאושר בו תדרוך רגלם על אדמת המולדת וינתן להם למסור את נפשם במלחמה על שיחרורד . ועצמאותה . ועל אלה נוספו חברי ברית החייל — כמאה אלף איש , רובם אנשי עם פשוטים , שלא הרבו לחקור "מה שלמעלה ממך" אולם היו נכונים להיענות ללא שהיה לכל קריאה של מצביאם זאב ז'בוטינסקי להתייצב לשרות רעיון מלכות ישראל . פעם אחת רצה עסקן ציוני לקנטר את המשורר צבי גרינברג , שאהב לבלות בחברתם של אנשי ברית החייל ואמר לו ? — מה מצאת בהם ? הלא ה"חיילים" שלך אינם מבחינים בין ימינם לשמאלם בשאלות הציונות . פעם שאלתי אחד מהם מהי מטרת הציונות , והוא ענה לי כתקליט : "צבא עברי ומדינה עברית משתי גדות הירדן . " ויותר מזה לא ידע להשיב לי ! — אכן , זהו בדיוק החומר הנחוץ לנו — החזיר לו אורי צבי . זהו החומר האנושי המתאים ביותר להשגת המטרה שהוגדרה בבהירות כה רבה על ידי אותו "חייל" בן-שיחתך . הן זוהי באמת מטרת הציונות על רגל אחת . יש לציין כי בתקופה זו מצטרפים ל"ברית החייל" גם בני חוגים משכילים מתבוללים , שהיו רחוקים מיהדות , ולאחר שהמציאות החזירתם לחיק היהדות , הרי ששכלם "הגויי" הישר הורה להם להצטרף לתנועת הציונות הממלכתית .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר