פרק עשרים־ושלושה עליה ג'

עמוד:270

למחרת הגשתה של תכנית זו , נכנס היטלר לפראג . המתיחות הבינלאומית . גברה לאין ערוך ומצבם של היהודים בארצות אירופה המזרחית והמרכזית החמיר שבעתיים . עם זה עשוי היה המצב הבינלאומי המסוכסך להוליד אפשרויות גדולות והזדמנויות היסטוריות להקמתו מחדש של כוח עברי גדול שיילחם לצדן של מעצמות הברית ואשר עיקר תפקידו יהיה — השגת עצמאות מדינית ליהודים בארץ ישראל . כל זה , הצורך הדחוף בהצלה המונית והכוננות לקראת היום הגדול כי יבוא — הניע את מנהיגי התנועה הלאומית ופעילי העליה לתת את דעתם על תכניות נועזות עוד יותר . תכנית הנחיתה ד , מ . ז ו י י נ ת וכך נולדה התכנית הגדולה בדבר העלאת חמישים אלף יהודים בבת אחת — אשר ינחתו בחופי הארץ לאור היום . קשה לקבוע מי הוא בעל התכנית ; יש להניח שהיא נתגבשה כתוצאה מדיונים וחילופי דעות ממושכים בעניין זה . בניסוחה הסופי אמרה התכנית : בראש וראשונה . יש לדאוג לאנית אספקה גדולה , מחסן שט על פני הים , אשר תספק דלק , מזון ומי שתיה לכל אניות הצי בשעת הפלגתן בים . יש לרכוש או לשכור עשרות אניות אשר תפלגנה בעת ובעונה אחת מנמלים שונים , תתרכזנה בנקודה מסויימת בים , ותמשכנה יחד בהפלגה לחופי הארץ . חלק גדול מן העולים — הנוער הבית"רי — יהיה מזויין , והנחיתה בחוף תתואם עם הכוחות המזויינים של האצ"ל בארץ . על סיפון אנית הדגל יימצא זאב ז'בוטינםקי , המצביא של הכוחות המזויינים' אשר יפקד באורח אישי על המסע הגדול הזה . בעת ובעונה אחת עם הנחיתה תפרוץ בארץ התקוממות מזויינת , ובוהות האצ"ל ישתלטו על ירושלים , ולו רק לזמן קצר בלבד , ויכריזו עליה כעל בירת המדינה היהודית . בראש ההכנות להגשמת התכנית הנועזת הועמד מר שלמה יעקבי , כפי שמעיד המסמך שלפנינו : החי י . מתמנה למנהל הראשי של מחלקת העליה שכוחו יפה לתת פקודות בכל ענייני העליה . תפקידו העיקרי הוא לארגן עליה ג' בקנה מידה גדול מבלי לעכב לשם זה את מהלך העבודה הנוכחי של ב . '

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר