פרק עשרים־ושלושה עליה ג'

עמוד:269

לאסוף על ידי מגבית מאומצת לאחר ההורדה . תחסרנה כ 5 לירות לראש . אותן אפשר לאסוף במקום תחת לחץ ( ראה תקציב רציף . ( השמוש הצבאי ברבבה , פרטי הורדתה כגון עפ נשק או בלי נשק , במקום אחד או במקומות אחדים , בשקט או בצרוף פעולת התקפה — כל אלה הם ענין לבירור במחלקה אחרת .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר