פרק עשרים־ושלושה עליה ג'

עמוד:268

חשוב מאוד בעתונות העולמית ואחרי זה כבר לבטח לא יהיה מקום לשחק בסודיות . כארגומנט נוסף לצורך בתעמולה יש לחשוב את תע . בדד . שהשמאל לא יוכל להשתמש בתעמולה ותעמולה עלולה אפילו להזיק לאפשרויותיו לעסוק בזה בכלל . מצדנו אין תעמולה יכולה להזיק לנו כי במקרה הכי רע היא לא תפגע אלא במפעלי התקופה הראשונה בת בשעה שמפעל הרכבי ! הוא , לפי עצם מהותו כזה שלא ייפגע באופן רציני מתעמולה ( אפילו לא מסגירת נמלים . ( אמצעי התעמולה הם רבים : . 1 חוברת בשפות אחדות המי 1 עדות ליהודים נותני הכסף . . 2 חוברות המיועדות לממשלות העוזרות לנו ואשר תופצנה ב' ן האנשים בעלי ההשפעה במדינה . . 3 חוברות תעמולה בית"רית שתמסרנה בידי הנוסעים ( דוגמת החוברת שהוציאה נציבות רומניה . 4 . ( רומנים בעני ני עליה ( הרעיון לה / מין רומן שכזה אצל יוסף קסל . 5 . ( אולי שבועון המיועד לרשמי מסע ולסיפורים עבור נוער . . 6 משרד עתונות שיטתי . מחלקת התעמולה תדרוש תקציב ידוע אשר יש לרא . תו כהשקעה למגבית העלית . במשך התקופה הראשונה תיעשנה כל ההכנות להעברת הרבבה . ביום 1 לספטמבר יצאו לדרכם 10 . 000 בית"רים . הם יוקחו מפולין , 6 . 000 — מרומניה , 2 . 000 — מצ'כיה , 1 . 000 — מלטביה וליטה , 500 — מהונגריה . 500 — על המספר הזה תהיינה רק 200 בית"ריות לשרותי עזרה ראשונה ומטבח . בשיירה ישתתפו בית"רים אשר יימצאו מיום 1 ליולי במחנה הכשרה צבאית . מחנות כאלה יוקמו בכמות מספקת בכל מחוז . בפולין יש לנסות לקבל עזרה ממשלתית על ידי הכנסת המחנה הזה לרשת מחנות ההסגר שהממשלה חושבת עליהם . בכל מקום צריך לנסות לבנות מספר קטן של מהנות גדולים . כל משתתף חייב לשלם 250 זהוב ; 0 ) לא"י . ( למהנה יתקבלו צה'יר'ם , חיילים ובית"רים ותיקים בשורה הראשונה . חודש יוני יוכרז כחודש בית"ר ובו תיעשה תעמולה עצומה להרשמת הנוער לשורות בית"ר . כל המתקבל למחנה חייב לחתום שהוא מעמיד את עצמו ואת חייו לפקודת בית"ר ומתחייב לשרת עד הגיעו לארץ ואחר כך עוד שתי שנים להיות מגויס בפלוגת גיוס . מארץ ישראל יצטרכו להישלח 100 מדריכים ומפקדים אשר ינהלו את הלימודים במחנה ויפקדו בדרך . הנסיעה תיעשה בחמש אניות של 2 . 000 איש . ההורדה תיעשה בתל אביב בלילה אבל בלי סודיות מיוחדת . במקרה הגרוע המירות תופקרנה . התקציב הוא לראש ! 25 לא"י . את 15 הלא"י החסרים יש לקבל בחלקן מיהודי המקום ( סידור המחנות והכלכלה שם . ( בחלקן מתמיכות ממשלתיות והנחות דרך . קרן השמורה תצטרך להבטיח חלק מההוצאות הבלתי צפויות ומהתוצאות הכלליות . 3 לא"י מכספי הקליטה אפשר יהיה

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר