פרק עשרים־ושלושה עליה ג'

עמוד:267

דמי נסיעה גבוהים , אוסף כספים וסידורי "העברות (* פירושה כסף עבור התנועה לכל חלקיה . התמורות בישוב פירושן תנועה חזקה בארץ . אפשרו יות של חוזי אוואקואציה עם ממשלות סירושן בסיס לעבודה פוליטית על יסוד ממשי ורחב . ו : ' תופעות צדדיות . עליה המונית תגרור אחריה התפתחות של האצ"ל , של חימיה . אפשר לחלום על אויריה' על בניו ספינות וסירות ... העליה הששית תקים סערה בישראל ועלינו לדעת לכוון אותת ולנצלה . תנאי קודם לכך הוא לדעת מה אנו רוצים . בהתחשב עם האמור לעיל יש לי הכבוד להציע לכבוד ראש בית"ר והשלטון את התכנית כדלקמן : התכנית את תכנית העליה יש לחלק לשני חלקים : המשך העבודה הקיימת עד ספטמבר והעלאתה של רבבת בית"רים בספטמבר . במשך התקופה הראשונה תמשיך להתנהל עליה לפי היסודות העכ שויים שנקבעו למעשה על ידי תכנית העליה שהוגשה לכבוד ראש בית"ר והשלטון ביום 15 . 11 . 38 ואשר ועידת פאריס הביאה בה כמה שינויים ארגוניים . במשך תקופה ראשונה זו יש להקפיד על הנקודות הבאות , הכלולות בתבנית הנ"ל . א . הגדלת אחוז עולי בית"ר . ב . יצירת קרן שמורה . ג . ניהול עליה מארצות ששם אפשר לקבל רווחים פוליטיים . ד . נסיון לארגן שיירות של 2 . 000 עולים . מלבד אלה יש , במשך התקופה הראשונה להכניס שני חידושים . א . ' תעודת "זכות המולדת * , שתמםר לכל עולה בשם "מפקדת העליה הלאומית" ואשר בלעדה לא יוכל אף אחד להצטרף לשיירה . התעודה תמסר על ידי מחלקת השיירות אשר תקבל בצורה זו בקורת ממשית על הרכב השיירות . העולה בקבלו את ה"זכות" יחתום על "חוקת העולה" שבה יהיה סעיף ( עבור הלא בית"רים ) על יחסו לתנועה הלאומית בארץ . התעודות תאספנה על ידי מלווה שיירה אשר י ש מ י ד ן בים , אחרי שיכניס את מספריהן לדין וחשבון רשמי . ב ; ' תעמולה . כבר בתכנית נובמבר דובר על תעמולה . אולם הייתה לכך התנגדות עצומה . כעת , כשבכל שבוע מופיעה איזו שהיא ידיעה רועשת בעתונות על עניני העליה יהיה טפשי באמת לא לבצל גם להבא את כל העזרה הממשית הפוליטית שנקבל מהתעמולה הכי רחבה . נדמה שבמשך השבועיים הבאים עניני העליה עומדים לתפוס מקום

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר