פרק עשרים־ושלושה עליה ג'

עמוד:266

חדש בקנה מידה ענקי . עד כה עברה העלית בלי עיכובים . במשך השבועיים הבאות נהיה עדים לרדיפות הראשונות . אבל הרדיפות לא תפחתנה את שגעון העליה . לא ישפיע גם משבר חוסר העבודה אשר יפרוץ בארץ בעוד חודש הודות ל 4 . 000 עולים והודות לגמר עונת הקטיף . עליה בי הופכת לשגעון עממי — היא סמל הציונות החדשה והיא תשנה את פני הישוב והציונות . ועלינו , שהייתה לנו הזכות לתת את צורתו ההמונית למפעל ענקי זה' עלינו גם לנצלו . העליה הזו — שאולי כדאי לקרוא לה בשם העליה השש י ת — תשפיע על הציונות בשטחים רבים ושונים . יש לנסח בדיוק את כל התוצאות שאנו מצפים להן מהעליה ולהתחשב בהן בשעת בנין התכנית . אנסה כאן לנסח אותן ! א : ' חינוך . הנוער העברי יגמל מרקבון הסרטיפיקטים — מתנת חסד של האנגלים ושל משרתיהם היהודיים . הנוער יתחיל לשאוף לתעוזה . העם בכללו יתחיל להבין שלא רק בחסד הגוי תלוי גורלנו . ב : ' הרכב הישוב . הגדלת מספר ואחוז הבית"רים בישוב תלויה היום רק בנו . אם נדע להעיז ולא נבהל מכשלונות , יהיו בארץ ישראל עד סוף שנת תרצ"ט עוד עשרת אלפים בית"רימ חדשים . הישוב יתמלא אנשים שפרצו את דרכם לארץ בכוח ולא בחסד והשפעתם על הלכי הרוחות בארץ תגדל . ההסתדרות השמאלית תתמלא אנשים בלתי מוכשרים ובלתי מוכנים לעבודה . הם ייצרו חומר רוטן ומפוצץ . השערוריות שתתהוונה מדי שבוע בעת ההורדות תמשוכנה את כל הישוב לתוך קלחת תגרות והפגנות . אופי העליה , רדיפות המשטרה , המשבר הכללי — כל אלה יתאחדו לייצור בארץ מעמד של מחוםרי מכנסים החסר כיום . גי : מהפכה בציונות הישנה . העובדה שהשמאל נאלץ להיסחב מאחורי זרם העליה ולארגן עליה המונית , תגרום לו לקונפליקטים יותר ויותר חזקים עם הממשלה . זה , כמובן , יחליש את התפתחות העליה מצדם אבל אפילו פחד הריב עם הממשלה לא יוכל להפסיק התפתחות זו . עתידים הם להיסחב מהרפתקת להרפתקה . מה תהיה התוצאה הפנימית ? אולי פירוד בין חסידי השלום בכל מחיר לבין אותם האלמנטים בקרבם אשר פועמת בקרבם רוח מהפכנית ואשר עתידם ועתידנו הוא ללכת בדרך שוח . ד : ' השפעה פוליטית . השערוריות המתרבות בנמלי ההפלגה ובחופי הארץ תהיה להן השפעה מכרעת על מהלך הפוליטיקה הציונית , הן בתור הפגנה של לחץ עברי על ארץ ישראל וכן בתור הפגנת כוח . כאן יהיה המקום לבטוי ממשי ולגיבוש של הברית הטבעית בין הציונות והארצות הרוצות להיפטר מיהודיהן . ה : ' חיזוק הצ"זז . אפשרות העליה עבור חברינו בגולה פירושה תנועה חזקה בגולה . אפשרות ניצול חומרי של העליה של זרים ( בצורת

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר