פרק עשרים־ואחד בוקרסט 1939

עמוד:256

המלך יוצא להתקפת נגד . בפברואר 1938 נופלת ממשלת גוגה—קתה ואת מקומה יורשת ממשלה לאומית בראשותו של ארמאנד קאלינסקו , מנאמני המלך . בקיץ 1 y 38 ביקר ברומניה ז . ן'ב ; טינסקי ונפגש לש-חה ממושכת עם ראש הממשלה קאקינסקו , המבטיח לו לסייע לתכנית האוואקואציה ולענייני העליה . ואמנם הוא עומד ran cr ניתנות הקלות רבות ליציאת מרומניה ומתאפשרת הפעגת אנ'ות העולים מנמלית השונים . כך נהפכת רומניה לשער היציאיו של העליה ני . בוקרסט יורשת את מקומה של אתונה . כאן מתנהלים כעת כל העניינים הקשורים בשכירת אניות , הכשרתן להפלגה ובאספקת המזון . היא יורשת גמ או ; מקומה של ווינה . כאן הוא כעת מקום ריכוזן של שייר > ת העולים מהארצות השונות . רק תנאי אחד מתנה ממשלת רומניה ; מאחר שהיא מעוניינת להיפטר מיהודיה , וביחוד מפליטי גרמניה ואוסטריה היושבים ברומניה , על פעילי העל-ה בי להתחייב לצרף לכל שיירת עולים גם יהודים מרומנ ה , כדי עשרה אחוז ממספר וידת המעבר שתאשר הממשלה . מובן שפעילי העליה מסכימים לכך בכל לב . למעשה מספר היוצאים מרומניה עולה על מיבמה זו . בית"ר ברומניה , שבה מאורגנ-ם אלפי צעירים יהודים , סבלה בשנים האחרונות מאוד בגלל שלא ניתנו לה סרטיפיקטים . כשהגיעו לרומניה הידיעות הראשונות על הצלחת שיירות העליה בי קמה רוח חדשה בבית"ר ורבים החלו מתדפקים על דלתות הנציבות ומבקש-ם להעלותם ארצה . אלא שלא כולם יכולים לקבל היתרי יציאה , בגלל החובה לשרת בצבא או מטעמים אחרים . הם מתגנבים איפוא , אל אניות העולים השטות בדנובה ומצטרפים לעולים . השלט . נות הרומניים הפקידו אמנם שוטר' ם על האניות , אך תמורת מתנת יד הללו מעלימים עין . בבוקרסט יושב בקביעות יוסף כצנלסון , המזכיר הכללי של השלישית העומדת בראש ארגון העליה בי , וכן יצחק ז ' רז'בסקי , הממ . נה מטעם אצי'ל על ענייני העליה ב' באירופה . בראשית 1939 מג' ע לשם גם מר ראובן פרנקו דרורי , ההופך אחד מעמודי התווך של המפעל . בדרכון די 0 לומסי עד הגיעו לבוקרסט שימש פרנקו כמורשה מטעם שלטון בית"ר בהונגריה ומקום מושבו בודאפסט . באותה תקופה , בשנת , 1938 היו בהונגריה למעלה ממאה קנני בית"ר , נוסף על סניפי הצה'יר וברית החייל — בסך הכול כששים אלף חברים מאורגנים . פרנקו מנצח על פעולותיה המס , נפות של התנועה יחד עם נציב בית"ר דייגי ויושב ראש הצ"ח ד"ר אימרה קלמן , והנה באחד מימי האביב של 1939 קבל הוראה טלפונית מיעקבי בלונדון לצאת לבוקרםט ולהקדיש את כל זמנו לענייני עליה ב . '

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר