פרק עשרים־ואחד בוקרסט 1939

עמוד:255

פרקעשרים ואחד בוקרסט 1939 שער היציאה העיקרי של העליה ב' הוא רומניה , וממילא מתרכז חלק גדול של הפעילות לאירגון העליה בבוקרסט . אך בטרם נרחיב את הדיבור על פעילות זו , מן הראוי שנקדיש מלים מספר למצב האוכלוםיה היהודית ברומניה , המונה כמיליון נפש . סימן ההיכר הבולט ביותר של רומניה בשנות השלושים הוא — האנטי שמיות . העתונים מפרסמים יום יום מאמרים מלאי שטנה וארם נגד היהודים . כולם דורשים מן היהודים לעזוב את ארצם . כל המפלגות כוללות במצעיהן סעיפים אנטישמיים . הסטודנטים באוניברסיטאות מתפרעים נגד חבריהם היד 1 . דיים . לא לחנם מתהלל צורר היהודים פרופסור א . צ . קתה ( " אין אנו מחקים את היטלר — אנו קדמנו לו . " ובסוף 1937 עולה קוזה זה לשלטון ברומניה יחד עם חברו' המשורר גוגה , שאינו נופל ממנו באנטישמיותו . דומה שאין לממשלתם כל מטרה אחרת אלא להצר את רגלי היהודים , ואם כי תקופת שלטונם היתה קצרה — ארבעים יום בלבד — הספיקו בפרק זמן קצר זה לחוקק חוקים אנטי יהודיים לרוב , שהשפעתם הייתה גדולה גם לאחר שהתחלפה הממשלה . החמור בחוקים אלה היה חוק בדיקת האזרחות , שלפיו חוייבו כל היהודים להופיע בפני שופט חוקר ולהוכיח את אזרחותם הרומנית . העילה לחוק זה הייתה הטענה כי יושבים ברומניה כחצי מיליון יהודים , פליטים מרוסיה , הונגרית וגרמניה , שאין ישיבתם חוקית . הבדיקה נעשתה בחומרה יתירה , תוך התעללות גלוייה ביהודים , שנצטוו להביא עשרות תעודות ואישורים שונים ומשונים שאין להשיגם , ובעיקבותיה בוטלה אזרחותם של רבבות יהודים , שנשארו נטולי זכויות . בינתיים גובר והולך גם הטירור של "משמר הברזל , " המפלגה הלאומנית האנטישמית מיסודו של ק . קורדיאנו , המקבלת תמיכה ניכרת מן הנאצים . חיציהם מכוונים בעיקר נגד היהודים , ורבות הפגיעות ביהודים בכל רחבי הארץ . אולם "משמר הברזל" אוסר מלחמה גם נגד המלך קארול ומסכן את מעמדו .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר