פרק עשרים פגישה עם וייצמן אצל רוטשילד

עמוד:252

ר 1 לפרין כי ד"ר ז . פון ויזל שעשה באותו זמן בפאריס , בא עמו בדברים בעניין העליה . ( לאחר כמה ימים הוזמן אל רוטשילד והלה ביקש פרטים על בקשתו . הלפרין : בראש וראשונה אנו זקוקים לאניה גדולה ואנו מבקשים את עזרתכם לרכישתה . רוטשילד ! למה אתה רוצה לקלקל את יחסי עם ד"ר וייצמן ולהכניםנו בריב ? הלפרין : אילו ידעתי כי בידי ד"ר וייצמן הביקורת על כספך , לא הייתי פונה אליך כלל . בהמשך השיחה ביקש רוטשילד פרטים נוספים על עליה ב , ' אולם הלפרין אמר שאין בסמכותו למסור אותם והציע להפגישו עם האדם המוסמך . לפגישה הבאה בא הלפרין יחד עם מר יעקבי . הפעם שואל רוטשילד אם יהיו מוכנים לעשות שותפות עם ד"ר וייצמן בעניין העליה ב . ' יעקבי מסבים . לפי בקשת רוטשילד הוא מכתיב למזכירתו כתב התחייבות בעניין זה וחותם עליו . לאחר שהיה בידו המכתב החתום , הזמינם רוטשילד לנסוע עמו לפגישה עם ד"ר ח . וייצמן' המחכה להם במעונו . תחילה מעורר הלפרין את הדרישה לכתב התחייבות גם מן הצד שכנגד , אך לאחר דין ודברים הם נוסעים לפגישה הבלתי צפוייה . יעקבי והלפרין הוכנסו לאולם מפואר . רוטשילד נעלם באחת הדלתות ולאחר כמה רגעים הוא חוזר בלוויית ד"ר וייצמן . — ובכן , פותח רוטשילד , אתם הנכם הטרוריסטים !? וייצמן טוען שאתם מובילים את האנשים לארץ כאילו הובלתם בהמות , בתנאים כה גרועים שאין להעלותם על הדעת . וייצמן מפסיק את רוטשילד ואומר , שאין לו כל קשר עם עליה בלתי ליגאלית . אולם לפי מה שספרו לו אחדים מידידיו מובילים הרביזיוניסטים בעליה שלהם את האנשים בתנאים ירודים מאוד . והוא מספר על כמה מקרים . יעקבי והלפרין מציינים שאכן די'ר וייצמן צודק . העובדות נכונות והמציאות עוד יותר שחורה ממה שסופר פה . אולם מאידך יש ואנשים קופצים לתוך הים כדי להגיע בשחיה לאניות אלו , כי מוטב לנסוע בתנאים הגרועים והירודים ביותר מאשר להישאר על אדמת אירופה הבוערת מתחת לרגליהם . וזוהי אמנם הסיבה העיקרית והיחידה שהניעה אותם לפנות לרוטשילד בבקשת שיתרום כסף לקניית אניה בה יוסעו העולים בתנאים הרבה יותר טובים ואשר יהיה בכוחה להציל הרבה אלפים יהודים מן התופת הנאצי . לשאלתו של רוטשילד אומר ד"ר וייצמן שהוא ימסור על השותפות המוצעת לאנשים המטפלים במישרין בכך . געבור יומיים סיפר רוטשילד להלפרין שקיבל מכתב מד"ר וייצמן . וייצמן כתב כי "אין לו כף כה ארוכה שיוכל לאכול מצלחת אחת עם השטן . "

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר