פרק עשרים פגישה עם וייצמן אצל רוטשילד

עמוד:251

פרק עשרים פגישה עם וייצמזאצל רוטשילד אך הפליגה "פאריטה" וגלזר ויתר פעילי העליה ב' פותחים בחיפושים קדחתניים אחר אניות נוספות . הדבר כרוך בנסיעות אין םוף , משא ומתן מיגע ועמידה על המקח , אך הקושי העיקרי הוא * המחסור בכסף . נשיאות הצ"ח עושה מאמצים נואשים לגייס את הסכומים הגדולים הדרושים למיבצע העליה , אך אין היא יכולה להתברך בהצלחות יתירות . הוחלט להטיל על ירמיהו הי י פרין לנסות ולהשיג את עזרת משפחת רוטשילד למען רכישת אניה גדולה להובלת עולים . אניה זו תוביל — לפי התכנית — את העולים עד לתחום המים הטריטוריאליים של הארץ ושם תורידם לספינות קטנית אשר יביאום לחץ . * יש לו להלפרין קשרים הדוקים למדי עם אחד מבני הרוטשילדים , רוברטו , המשמש נשיא "הליגה הימית" שהוקמה בראשית שנות השלושים בפאריס ביזמתו של הלפרין לשם טיפוח הימאות העברית וקידום רעיון "כיביש הים . " כבר אז הגה י . הלפרין את תכנית "צלעני הים . " לפי תכנית זו צריך היה לארגן עליית בית"רים לארץ בסירות קטנות , בבל אחת 12—10 אנשים , אשר תפלגנה בעשרותיהן ובמאותיהן לאורך חופי הים התיכון , מנמל לנמל , מאי לאי , עד אשר תגענה לחופי הארץ . נגד "פלישה ' - ' מעין זו , סבר הלפרין' יהיה גם הצי הבריטי האדיר חסר א נים , והוא קיווה כי "הליגה הימית" תהיה לו לעזר בהגשמת תכנית זו . התכנית לא הגיעה לשלב ביצוע , אולם ה"ליגה הימית" פעלה רבות למען הכשרת ימאים עבריים — באמצעות בית הספר הימי בצ'יוויטה ווקיה ואנית הלימוד "שרה" — אשר רבים מהם לקחו חלק בהובלת צי העליה ב . ' עתה נתבקש הלפרין לנצל את קשריו עם רוברטו רוטשילד לצורך השגת כספים לעליה בי . הלפרין מהסס . רוברטו רוטשילד אינו ציוני . הוא רואה עצמו כצרפתי לכל דבר , ואם יפנה אליו בעניין העליה הבלתי ליגאלית , עשוי הדבר להביא לכך שרוטשילד ינער חצנו מן "הליגה הימית . " בכל זאת מחליט הלפרין לנסות . הוא יוצא לפאריס ומבקש פגישה עם רוטשילד . ירמיהו הלפרין פותח בשיחה בזהירות רבה . הוא הולך סחור סחור עד שהיא מגיע לנושא : למען העליה יש צורך באניה , באנשי ים מקצועיים וכדומה . רוטשילד מפסיקו . ידוע לו כל העניין . הוא יחשוב בדבר . ( מדבריו מבין

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר