פרק תשעה ־עשר "פאריטה"

עמוד:226

ריאליים למרות זה שרב החובל יקבל הוראות , לנהוג לפי החוזה . אני רוצה להיות מובטח נגד הסיכון שבמצב המיוחד במינו . קבלו את מיטב הערכתי . א . מינאקוליס מכתב זה עורר את מורת רוחו של מזכיר הצ"ח , שלא רצה לערבב באורח רשמי את הצ"ח בעניני העליה והוא פנה אל גלזר במכתב שבו נאמר ; אלי היקר , הריני מעביר לך בזה העתק מן המכתב שקבלנו זה עתה ממר מינאקוליס . צר לי מאוד שמשכת אותנו לחליפת מכתבים עם האדון הזה , כי באמת אין לי כל חשק לקרוא תעודות כל שהן מידי האדון הזה . אבקשך להסדיר את הענין במקום , ברוח הדברים שכתבתי לכתוב מכתבים לאנשים זרים . אשר למר מינאקולים , הרי מובן כי לא אענה לו בטרם אקבל ממך הוראות . עליך להסדיר את הענינים עמו כך , שלא ידרוש מאתנו שום מכתבים ושום ערובות . שלך בנאמנות חתום : א . ברנט ( בן ארי ) כן פנה באיגרת אל מר יעקבי ; 19 ביוני 1939 אדון לבוביטש היקר , הריני מצרף לך בזה העתק ממכתב שקבלנו ממר מינאקוליס והעתק ממכתבי אל מר אליהו . אבקשך להסדיר את הענין במקום ברוח הדברים שכתבתי לאלי . הלא תבין כי אין ביכלתי לתת למר מיגאקוליס לא מכתבים רגילים ולא ערובות . אני תקווה כי בקשתי לא תיפול עליך למעמסה , ונשאר , חתום . א . ברנט בסופו של דבר בא היווני על סיפוקו . כעת מתחילה העבודה המעשית , הכרוכה בקשיים וטרדות אין סוף . צריך להעביר את האנשים על פני גבולות ולהביאם לנמל ההפלגה . צריך לאכסן את האנשים ולהסתירם מעיני המשטרה ולכלכלם עד לעליה לסיפין . צריך להכשיר את האניה לקליטת העולים ! לבנות מצעים , להקים מטבח , בתי שימוש וכוי : להשיג פספורטים , וויזות למיניהן ! לצייד את האניה בדלק , מי שתיה ומצרכי »

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר