פרק תשעה ־עשר "פאריטה"

עמוד:223

הדבר פשוט , אומר יוסף כצנלסון . אם אינה קיימת יותר אפשרות להעלות את העולים לחוף בצינעה — יש לשלוח את האניות באופן גלוי לחיפה או לתל אביב . צריך רק לספק לאניות מים ומזון למכביר . את האניות צריך לקנות . הצוותות יורכבו מבוגרי בתי הספר הימיים של ביתי'ר בציוויטא ווקיה ובריגה . כל הצי הבריטי הגדול ורב הכוח יהיה דל אונים למראה הצי הגדול של עליה בי . הם לא יעיזו להטביע אניות מפחד זעם היהודים והאנושות כולה / המעונייגת בהגירת היהודים לארץ ישראל . העולים יעלו בא . פן גלוי , לאור היום , בשפת ימה של תל אביב . ומה יוכלו השוטרים לעשות ? לאסור , לשלוח למחנות ריכוז — בבקשה ! יעבירו את העולים למושבות נידחות של הקיסרות הבריטית — ואז תתחולל סערה במושבות ההן ובחבר הלאומים . הממשלות והעמים באירופה יהיו מעוניינים בעליה ב' ויתמכו בה אחרי פעולות הסברה נרחבות שתיעשנה על ידי זאב ז'בוטינסקי ועוזריו . העליה ב' תבטל את הסרטיפיקטים , הממשלה תמסור אותם לעולים הבלתי חוקיים , והמשרדים הארצישראליים מתוך אפם מעשה יתחילו גם כן לעסוק בעליה ב . ' הממשלות ובארצות בעלות אוכלוסיה יהודית גדולה יראו בעליה בי את מקל הקסם שיהפוך אותן ל"יודן רייך , והן תתחלנה לספק למפעל זה רכבות , אניות , נמלים וכל יתר ההקלות הדרושות . האוכלוסיה היהודית באירופה תצטמצם ותלך וכולם יהיו מרוצים . העליה ב' תיהפך לאותו מנוף רב ממדים , אשר יגשים את תכנית יציאת מצרים של אירופה — את תוכנית האוואקואציה . אולם , ממשיך יוסף , צריך לפעול מיד . הזמן קצר מכדי להשהות את הפעולה . מאחר שעליה א' — הסרטיפיקטים לא סיפקו אותנו , אומר עוד אחד מהמשתתפים — התחלנו בעליה בי . כעת הגיע הזמן להתחיל בעליה ג . ' אמנם הבריטים יכולים לזהות את אניותנו בדרדנלים או בקפריסין , נאמר להם בגלוי שברחנו מן הגהינום הנאצי . מה יעשו בנו ? ישלחו אותנו בחזרה — לאן ? מי יקבל אותנו !? נכריז : עשו בנו כטוב בעיניכם ! כך התנהלו הדיונים . משך שעות ארוכות טכסו עצה . כל המשתתפים בישיבה ידעו שהעלית תימשך , אך ידעו גם את כל הקשיים שבדרך ביצועה . הם ידעו שבמפעל באה לידי בטויה האכזרי הטרגדיה של היחיד ושל הכלל היהודי וכי הצורך בעליה ב' הוא למעלה מכל ויכוח , ממש כמו שאין עוד מקום לויכוח על צרת היהודים שהחריפה בתקופה האחרונה ועל לחץ ההמונים המחפשים הצלה . המרכז עובי לפאריס באותו יום , בחצות הלילה , נודע שלמחרת יכנס היטלר לפראג במסע נצחץ . פלטין ממהר להעיר את גלזר משנתו . הם חשים לבתי המלון השונים לעורר את פעילי העליה בי . ברשות משרד העליה בפראג היו סכומים ניכרים במטבע זר . הודות לקשריהם הטובים עם המשרד הרשמי לנסיעות "צדוק"

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר