פרק שמונה־עשר דאנציג - "אסתיר"

עמוד:220

בינתיים התקרבה "אסתיר" לחופי הארץ . כשהחלו אורותיה של תל אביב רומזים להם ממרחקים , בוצעה העברת האנשים ל"מאריאנה . " דבר זה היה כרוך בקשיים רבים . כבר בדרך רטנו האנשים כי הספינה הקטנה צרה מלהכיל את כל נוסעי "אסתיר / ' ומאידך הששה ההנהלה לבצע את ההורדה בשתי הפלגות , פן יתפרצו האנשים ברצותם להיות ראשונים בתור והדבר יסכן את ההורדה . על כן ביצעו את ההורדה כך . כל הנוסעים נצטוו להימצא מתחת לסיפון . מדלת היציאה עד לקצה הסיפון , שממנו ירדו האנשים ל " מאריאניה" הוצבו שתי שורות של בית"רים . האנשים נקראו אחד אחד לעלות על הסיפון , כאילו לשם ביקורת , וכאשר עלו על הסיפון — נצטוו לרדת ל"מאריאנה . " הב , דדים שהתנגדו לצוו הורדו בכוח . מכיוון שהיה צורך לדחוס יותר משבע מאות אנשים 7 ספינה x ? — 2 < ~ 7 m $ Mv הייתה כ ? אפשרות להרשות 7 קחת את החפצים . כן לא היה מק . ם 7 מ ? אי מזון . נלקחה רק חבית קטנה עם מץ שתייה בשביל הילדים . הגברים הוכנסו מתחת לסיפון , הנשים והילדים על הסיפון . הצפיפות הייתה איומה . כמט עמדו דחוקים ודח , 0 יט מבלי יכולת להנ-ד אבר . צעקות איומ . ת נישאו בח 7 ל . כל ניד וניע של הספינה הביא עמו קריאות פחד היסםריות , כי נדמה היה שאלה העומדים בקצות הס פון יפלו המימה . נקבע עם רב החובל של "אסתיר , " שהוא יחכה בקרבת מקום במשך 24 שע . ת , עד שהספינה תחזור לקחת את החפצים ואת מצרכי המוון שנשארו באניה . אולם אך החלה הספינה להפקיג בכיוון החוף , הפכה "אסתיר" את פניה והפליגה ללב ים . " מאריאנה" עושה את דרכה בכבדות . המנוע עובד מעל לכוחותיו ואינו פוסק מלגנוח . ער אור הבוקר נשארו עוד מספר שעות ולפי החשבון יספיקו להגיע לחוף עוד לפני עלות השחר . בשער , ארבע לפנות בוקר עמדה הספינה מלכת . המנוע נתקלקל . כל מאמצי הצוות לתקנו ולהניעו מחדש עולים בתוהו . רוח צפונית ממלאת את המפרשים והספינה נישאת דרומה , מבלי שידעו לאן . ה . הלט שארבעה אנשים ירדו בטירה ויגיעו לחוף כדי להיוודע על מקום הימצאם . היורדים הם סנדר , שני בית"רים ומלח אחד . הם חותרים לעבר החוף . סנדר מתבונן בחוף ואינו מכיר את המקום . ברור לו שהם נמצאים בדרומה של הארץ . הם פ , נים כה וכה ומחליטים לחזור לספינה ולהתחיל בהורדה . השמש כבר עמדה במרום הרקיע כאשר הגיעו בח 1 רה לספינה . מתחילים בהכנות להורדה ולפתע — מוקפת הספינה סירות משטרה . השוטרים רוצים לעלות על סיפונה ואינם מוצאים מקום להעמיד את כף רגלם . הם משתוממים ; איך יכולתם להפליג בתנאים כאלה !? השאלה הראשונה של מפקד משמר המשטרה — למה התמהמהתם בדרך ? חכינו לבואכם אמש 5 ומי הם האנשים שהגיעו אליכם בסירה ? מפקד המשמר מצווה להביא את האנשים לח . ף . המשטרה מגייסת מספר

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר