פרק שמונה־עשר דאנציג - "אסתיר"

עמוד:216

על נציגי הקהילה והגיוינט , על תמיכתם מחוסרת האחריות במפירי המשמעת והסדר באניה . בשעות הצהריים הוחזרו האסירים לאניה . הם מסרבים להענות לפניות נציגי הקהילה והגיוינט לבוא עמם בדברים , בהדגישם כי ביקוריהם באניה אך תוצאה אחת להם — עידוד למפירי הסדר . העובדה שהם מספקים מצרכי מזון לאניה , הוסיפו , עדיין אין בה כדי להקנות להם זכות להתערב בענייני תאניה ולנקוט פעולות העשויות להסתיים באסון נורא . בבושת פנים עזבו האורחים הבלתי קרואים את האניה . הרוחות נרגעו קמעה , אולם התסיסה בקרב הנוסעים נמשכה כמקודם . מיד עם הגיעה של "אסתיר" לחופי יוון , התקשר מפקד השיירה , משה , עם מרכז העליה בורשה , סיפר לםטבסקי על כל קורותיה וביקש עזרה . בורשה נערכו בעת ההיא התייעצויות בין פעילי עליה ב , ' יצחק ז'רז'בםקי , יצחק תזין , אברהם םטבסקי ושלמה טרכטמן , שנשלח בשנית מטעם מפקדת האצ"ל בארץ לסייע בארגון העליה . כשנתקבלה הידיעה על קורות "אסתיר '' הוחלט לשגר מיד לאתונה את אברהם סטבסקי , את אחיו יוסף , ואת שלמה טרכטמן . סוכם שטרכטמן ישאר ביוון תקופה ממושכת ככל האפשר , כדי לטפל בהשכרת אניות לשיירות הבאות . of כשוך סערת הרוחות ב "' אסתיר" מופיעים על סיפונה שלושת השליחים . הם מזמינים לשיחה את נציגי הדנציגאים ומנסים להרגיעם ולהשקיטט . אולם כשהדנציגאים עומדים במריים ומסרבים לקבל את מרות הנהלת השיירה — מודיעים להם השליחים , שכל נםיון להפריע לסדר הקיים או לשנותו בכוח יתקל בכוח נגדי . דבר אחד בידינו להבטיח לכם , אומרים השליחים , שכולכם תגיעו לארץ , אם כי אין עדיין בידינו להתחייב לתאריך מסוים . בפקודת השליחים מפליגה האניה ממקום עגינתה ועוברת לאחד מאיי יוון הרבים בים האגיאי . ק שיים על גבי קשיים בינתיים נערמים בדרך הפלגתה של "אסתיר" לארץ קשיים על גבי קשיים . לפעמים נדמה , שאין כל סיכוי להתגבר עליהם ! רב החובל וצוות המלחים מסרבים בתוקף לחזור שנית על מסעם . הם הוזהרו על ידי השלטונות הבריטיים בחיפה שאם יתפסו פעם נוספת — מרה תהיה אחריתם , ואין הם מוכנים לשוב ולהסתכן ואפילו יכפילו וישלשו את שכרם . " אסתיר" הושכרה על ידי בעל האניה לחודש ימים בלבד . כעת הוא דורש להחזיר לו את אניתו . אין זה מענינו , טוען בעל האניה , שעל סיפונה נמצאים אנשים עולים . הוא צריך לקבל את אניתו במועד הקבוע חפשית מכל מטען . כל המאמצים לשכנעו שיסכים להאריך את חוזה השכירות עוליס בתוהו .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר