פרק שמונה־עשר דאנציג - "אסתיר"

עמוד:208

על מידת עזרתה של נשיאות הצ"ח למען הצלת יהדות דאנציג יעיד מכתבו של ד"ר איציק לחבר הנשיאות מר קופלוביץ , מיום העשרה בינואר . 1939 הוא כותב : מר קופלוביץ הנכבד , " עזבתי את לונדון באורח כה דחוף עד שלא יכולתי להפרד ממך , ומכתבי הראשון מכאן מיועד אליך . ברצוני להודות לך מקרב לב על שטרחת באופן יוצא מגדר הרגיל למען עניננו ולמעני . אני יודע , שלולא עזרתך הרבה ועזרת ידידך בזמן שהותי הקצר בלונדון — לא הייתי יכול להסדיר את הדברים שסודרו . אני מודה גם לכל הגברות והאדונים מחוגך , שכה השתדלו למען עניננו הדאנציגאי . על ההתפתחות הנוספת בענין ברצוני להודיעך בזה ? עד לנסיעתי לא היו לי כל ידיעות נוספות מהועד . נסעתי על כן ביום ו' לפאריס , ובשבת בבוקר שוחחתי עם האדונים ברנרד כהן וטופר . דברתי אליהם באופן גלוי על התרשמותי בלונדון ובמיוחד על עמדתם הבלתי מובנת של האדונים מהועד כלפי מצבם של יהודי דאנציג . לשיחותי עם האדונים מהג'וינט הייתה התפתחות משמחת בלתי צפוייה . קבלתי בינתיים ידיעה מדאנציג , שעלי לדאוג לכך , שסכום ידוע יעמוד לרשותנו ועל סמך זה תהא האפשרות להשיג כסף בדאנציג — ויתירה מזו , מחציתו של הסכום שהקהילה תקציב לענייני הגירה בזהובים נוכל לקבל בחוץ לארץ בדוויזים . הצעתי איפוא למר כהן שיעמיד לרשותנו סכום ניכר של דיוויזים . הוא לא שאל , כמו האדונים בלונדון , באיזה אופן אנו רוצים להגר , אלא הבטיח לי סכום ניכר והשאיר לנו את הזכות להשתמש בו כראות עינינו , כי הגיוינט עצמו אינו יכול לממן טרנזקציות כאלה . הייתה זו תשובה מאוד ברורה , וכעת אנו מחכים לידיעה מה יהיה גודל הסכום , וכפי הנראה , לא נדע זאת לפני ה 20 בינואר . בינתיים מתקדמים פה , בדאנציג , העניינים בקצב מהיר . אנו מחכים לבואו של מר פרופס היום- ומקוים , שאם ברגע האחרון לא יהיו קשיים כספיים — נוכל להסדיר את הכול במועדו כפי ששיערנו מראש . אני מקווה ומאמין , שבזמן הקרוב ביותר תשמע גם אתה על הצלחת נסיון ראשון זה . קבל שוב את תודתי הלבבית עבור כל מר . שעשית ומסור נא את אחולי לאדון ז'בוטינםקי ואדון יעקבי . " שלך איציק צ . סגל פנה למר פרופס , שישב אותה שעה בורשה , וביקש ממנו לצאת לדאנציג ולארגן את שיירת היוצאים הראשונה . בהגיעו לדאנציג נתקבל פרופס על ידי מפקד המשטרה הנאצי בכבוד רב . על יד חדרו של פרופס במלון אף הופקדה שמירה , לבל יאונה לו כל רע .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר