פרק שמונה־עשר דאנציג - "אסתיר"

עמוד:204

סגל שוהה בדאנציג מזה ימים מספר ומנהל משא ומתן עם השלטונות על הגירת כל יהודי העיר . המדובר הוא במיוחד בהמוני היהודים העניים , כי העשירים שבהם כבר עזבו את העיר בחדשים האחרונים , בדרך זו או אחרת , בה , יציאם בדרכים בלתי ליגאליות כספים עצומים . נשארו יהודים עניים שאין להם אמצעים לעזוב את העיר . מספר יהודים אלה אינו עולה על חמשת אלפים נפש . באסיפה זו הודיע סגל , שהגיע לידי הסכם עם שלטונות דאנציג בדבר הגירת היהודים האלה , אשר בזמן הקרוב ביותר יעזבו את העיר . הם יצאו במספר שיירות לארץ ישראל , שם כבר סודר להם רשיון כניסה . המעניין בכל הדבר הוא , שלפי הודעת סגל יכסו שלטונות העיר את כל הוצאות הנסיעה מדאנציג לארץ ישראל . הקבוצה הראשונה תעזוב את דאנציג בחודש ינואר . " ב"היינט" הורשאי מיום ד , 26 בדצמבר 1938 פורסמה כתבה מאת סופרו ב . מאירסון , שבה נאמר ! המערכה האחרונה של הטרגדיה היהודית גדאנציג מי הס האדונים איציק וסגל הרוצים "להציל * את יהודי דאנציג " המערכה האחרונה של הטרגדיה היהודית בדאנציג הוצגה במוצאי שבת ה 17 לח . ז . דווקה לנר הראשון של חנוכה אשר הודלק לכבוד נצחונם של החשמונאים , בבית הכנסת ברחוב רייטבאהן . מנהיגה הנוכחי של הקהילה היהודית בדאנציג , ד"ר איציק , קרא לערב זה את כל יהודי דאנציג והסביבה להתייעצות על חיסול הקיבוץ היהודי בעיר החפשית . להתייעצות באו כמעט ארבעת אלפים וחמש מאות יהודים , ביניהם בערך אלף וחמש מאות מיהודי פולין , היתר — יהודי דאנציג ויהודים מחוסרי אזרחות . מצד שלטונות העיר באו לבית הכנסת מספר סנאטורים וראש המשטרה . לא חסרו גם אנשי גיסטאפו . ד'יר איציק פתח את האסיפה וצלילי » איכה" קורעי לב בקולו . בצבעים שחורים תיאר ד"ר איציק את מצבם העגום של יהודי דאנציג , אשר רק מוצא אחד בפניהם — לעזוב את דאנציג , ובהקדם האפשרי , כי אחר ה 31 במרץ 1939 אסור לאף יהודי להמצא בדאנציג , אחרת הוא מתחייב בנפשו . כבר לא מדובר על כה שלא יורשה ליהודים לסחור , לעבוד ובכלל להתקיים . יהיה זה מן הנמנע ליהודים להשתהות עוד בדאנציג . אולם , כדי שהיציאה תהיה מסודרת מוכרחים ליצור אמצעים ולמצוא ארצות הגירה , וכאן באים בחשבון ארץ ישראל וארצות אחרות מעבר לים . הקהילה היהודית בדאנציג' המשיר ד"ר איציק' ניהלה באמצעות

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר