פרק שמונה־עשר דאנציג - "אסתיר"

עמוד:202

יביא לכם כל תועלת" — הוא מתריע לעומת השלטונות כשהם מעבירים את המשא ומתן לפסי איומים . ואכן הוא מצליח לשכנעם . סגל חוזר לועד הקהילה ושני השיגים גדולים באמתחתו ! הנאצים הסכימו להאריך את זמן היציאה עד לשנה ; הנאצים מוכנים לשלם בכסף מלא עבור הרכוש השייך לועד הקהילה . הם מוכנים לתת מיד מפרעה של 675 אלף זהובים דאנציגאים ( כ 17 . 500 אלף ליש"ט , ( בכסף זה אפשר יהיה לפתוח בפעולות הדרושות . האסיפה ב בית ה כנסת הגדול אולם צריך עדיין לברר מה יגידו היהודים . כלום לא יוסיפו להתנגד לתכניות ההצלה מתוך תקווה סמויה שלמרות הכול לא יאונה להם כל רע ? ועד הקהילה מחליט לכנס לאסיפה את כל יהודי דאנציג כדי לדון בשאלה . סגל מקבל מן השלטונות הבטחה כי כאשר ינהרו היהודים לאסיפה וממנה — לא יאונה להם כל רע' וכי משמרות מוגברים של המשטרה יוצבו ליד בית הכנםת הגדול כדי למנוע התנפלויות על הנאספים מצד האוכלוסיה הנאצית . על האסיפה , שנועדה למוצאי שבת , 7 נ בדצמבר , 1938 פורסמה בשער עתון הקהילה היהודית " ) יודישם גמיינדה בלאט ( " הודעה בזו הלשון ; י ח ו ר י ט גמרינה החפשית דאנציג במוצאי שבת , ה 17 בדצמבר , בשעה 8 בערב , ינאם ועד הקהילה בבית הכנסת הגדול , בפני כל יהודי דאנציג על תכניות ההגירה שלו ויבקש לייפות את כוחו להכריע בגורלם של יהודי דאנציג . בואו כהמוניגם ! האסיפה תעמוד בחסות המשטרה . נמצאות תחת ידינו מספר תעודות המספרות על מהלך אסיפה זו . העתון "אילוםטרובאני קורייר צודזייני" " ) הבלרר היומי המצוייר ( " המופיע בדאנציג בלשון הפולנית כותב בגליונו מיום רביעי ה 21 בדצמבר ! 1938 " בשבת האחרונה נערכה בבית הכנסת הגדול אסיפה רבתי של יהודי דאנציג בהשתתפות נציגי כל ההסדרויות היהודיות בדאנציג . האסיפה נקראה לרגל שהותו בעיר של העסקן הידוע של האכסקוטיבת העולמית היהודית — מר צבי סגל .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר