פרק שבעה־עשר "קאטינא"

עמוד:198

מקבל הצעה זו , כיוון שפירושה — מסירת האנשים לידי המשטרה . לעומת זאת הוא מציע להעביר את הבית"רים לבית הספר שבכפר' שם ילונו הלילה ולמחרת יבואו נציגי הנציבות מתל אביב ואז ימשיכו במשא ומתן . הצעה זו מתקבלת , אולם היא לא הייתה אלא תכסיס . לא עברו עשרים דקות מאז הועברו הבית"רים מן הפרדס לבנין בית הספר , וכבר הופיעו אוטובוסים , שהעבירו אותם לנתניה . itnvn . ? : . C 1 נתקלו העולים הבית"רים ביום הראשון בארץ לאחר מסע נדודיהם במציאות האכזרית של שנאת אחים . רבים מבין קבוצת בית"רים זו נמנו אחר כך עם פעילי אצ"ל ולח"י ומסרו את כל כוחם ואונם למלחמה בשלטון הזר . אל ה מ ג ו זו ה ואל ד . נ ח ל ה לא חלפו ימים רבים וכל אנשי "קאטינא" התשושים והיגעים חזרו לאיתנם . : ל אחד מהם מצא את דרכו בארץ , הסתדר והתערה בה . גם כל אלה שהיו באניה ראשוני המתלוננים והמסיתים והמתמרדים נגד המפקד והמפקדה וכל האחראים למסע האומלל , אלה , אשר לא פעם דרשו להחזירם לפולין או להורידם לכל חוף שהוא מחופי אירופה , ובלבד שיבוא קץ לסבלותיהם . אלה אשר בכל עת צרה ומצוקה חיפשו ומצאו בד"ר פאול את השעיר לעזאזל , את האשם העיקרי לסבלותיהם ונשבעו בלבם שבבוא היום יתנקמו בו — כל אלה היו בין המאושרים שניצלו בעוד מועד , לפני עלות הכורת על יהדות אירופה . כולם הגיעו אל המנוחה ואל הנחלה , כולם — פרט לאותו אדם , שמיום עלות העולים על האניה עד רדתם לחופי הארץ , נשא על שכמו את כל המעמסה הכבדה הזאת , שהייתה מעל לכוחו של בן תמותה רגיל ! אשר מסר את כל מרצו ואונו ובריאותו למען הבא לחוף מבטחים אלף וחמש מאות יהודים , למען בער מן האניה כל מחלה וכל מגפה וכל פורענות שפגעה בהם ; אשר עמל וטרוו ללא ליאות לשמור על הנקיון והסדר באניה , שהשקיע מאמצים על אנושיים כדי לשוות להמון מ כה גורל זה צורת אנוש , למנוע התפרעויות ומעשי אלימות , שבתנאים המיוחדים ששררו באניה עשויים היו להביא אסון וכליה על כולם ן אדם זה , האיש הישר והתמים ד"ר פאול , שהצליח להביא מסע אומלל זה לסיומו המוצלח — אדם זה נשאר נע ונד גם אחרי סיום פרשה טראגית זו . במשך חדשים ושנים ארוכות הדביקו לו קופה של שרצים , הפיצו עליו שמועות זוועה חסרות שחר וחסרות יסוד , נידו אותו מן החברה , שללו ממנו את האפשרות לעבודה ואפילו לא אבו להאזין להסברותיו . נמצא , כנראה , מי שהיה לו ענין מיוחד לנפח ולהגזים , להעליל ולהשמיץ את האדם הזה ועל ידי כך גם את שולחיו , ואולי התכוון בעיקר לשולחיו ... ומעניין לציין , שגם שולחיו לא מצאו עוז בנפשם , נוכח מסע ההשמצה והעלילה , לעמוד לימינו ולהגן עליו ולהוציא לאור את צדקתו . כנראה שאז ,

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר