פרק שבעה־עשר "קאטינא"

עמוד:175

אבדן לאניה ולאנשיה . ד"ר פאול לוקח דברים עם רב החובל ודורש שיורידו באחד מחופי יוון . רב החובל מסרב , כי מצא פה מקום לסחוט כספים מאת הנוסעים . בקירבת חוף קאלאמאיקא עולה ל"קאטינא" היווני דאוואריס בעל האניה . הוא שומע מפי פאול על מצבם הנואש , מניד בראשו כאות השתתפות , אולם גם הוא מתנגד לירידתו של פאול . הוא טוען שאין האניה יכולה להתקרב יתר על המידה לחופי יוון , כיוון שכל המלחים מעורבים בהברחת נשק לספרד והוצאו נגדם פקודות מאסר . ברגע שיופיעו במים הטריטוריאליים של יוון — ייאסרו . דאווארים מבטיח אמנם למסור על מצבם לשוכרי האניה , אולם יחד עם זה הוא מביע ספק אם העזרה תהיה מהירה די הצורך . ד"ר פאול למד מדבריו שאין תוכו כברו . נראה שגם דאוואריס נושא עיניו לכסף , גם הוא מצא פה מקום לסחיטה , ופאול מחליט בלבו לסכל את מזימתו . משחק גורלי ערב אחד משחק ד"ר פאול עם אחד המלחים במשחק ה"דאמקא . " המלח , פדיה שמו , דובר רוסית , והוא מתהלל כי אין לנצחו במשחק זה . אם ינוצח — יוריד את פאול אל החוף . אכן , משחק גורלי . עתידם של מאות אנשים תלוי בו . פאול מרכז את כל כוח מחשבתו . הוא שוקל כל מהלך עשרת מונים . עליו להיזהר מכל פח שטומן לו פדיה . הן צעד פזיז אחד עשוי להיות גורלי . המשחק מתנהל בעצבנות רבה . גם פדיה מתוח . הוא מסכן לא רק את שמו הטוב . אם יפסיד , יצטרך להתחמק מן האניה בלי נטילת רשות רב החובל ובכך יתחייב במקום עבודתו . נראה שעצבנותו של פדיה היא בעוכריו . הוא מפסיד . דבר ירידתו של פאול מן האניה חייב להישמר בסוד . אם יוודע הדבר עלולה להשתרר אנרכיה בין הנוסעים . בלי ספק יימצא מישהו שיפריח את השמועה כי פאול ברח מן האניה כדי למלט את נפשו — ואז שוב לא תימצא הסמכות להרגיע את סערת הרוחות אשר תקום . הוחלט איפוא להשתמש בתחבולה . בין הנוסעים מופצת שמועה כי ד"ר פאול נפל למשכב ומצבו מעורר דאגה . ליד דלת תאו נצב עתה נוסף על השומר הרגיל גם רופא ובידו מדחום . אפילו לרב החובל אין מתירים את הכניסה לתא בטענה שאין להטרידו . הדבר מתקבל על דעת הכל , כי הלא למודי מחלות הם . בליל הירידה אין איש על הסיפון — באמתלה כל שהיא נצטוו כל הנוסעים להישאר על מצעיהם . לילה . הים והאניה עטופים במעטה שחור . פדיה חותר במלוא כוחו אל החוף הרומז ממרחקים באורותיו . זה שעה ארוכה הם מתנועעים על פני הגלים ונדמה שעדיין לא התקדמו כמלוא הצעד . הסירה מיתטלטלת עלה וירוד ונתונה לחסדם של הגלים ולחסד ידיו המהימנות של פדיה . יחד עם ד"ר פאול ירד לסירה אחד הנוסעים רייס — השומע יוונית . לפתע מפליט פדיה קללה נמרצת . נשבר לו אחד המשוטים ויש בדעתו לחזור לאניה . המלחים מאמינים ששבירת

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר