פרק שבעה־עשר "קאטינא"

עמוד:174

הסיפון מסדר של מאות הבית"רים ו"הפגנת כוח" זו יש לה תמיד השפעה מרגיעה על אנשי הצוות ... דומה שהענינים חזרו למסלולם והנוסעים שוב צופים בתקווה לקראת העתיד . אולם הגורל רצה אחרת . יום אחד נופל למשכב בית"רי בן 19 מוינה דרוקר שמו . הרופאים שהובהלו קובעים שוב דלקת קרום המוח . לא עברו שלושה ימים ודרוקר מחזיר את נשמתו לבוראו . דבר מותו נשמר בסוד . יודעים על כך רק 10—8 אנשים מן המקורבים ביותר . במעטה הלילה מוריד > מ את גופתו למצולות . מישהו נזכר כי בשעת מסדר השיירה בתחנת הרכבת בברין , לאחר שניתנו כל ההסברות הדרושות בדבר הנסיעה , שאל המפקד אם יש שאלות . ואז הרים דרוקר את ידו ושאל : "אט ימות מישהו בדרך , באיזה אופן יודיעו למשפחתו " ? שאל , המסכן' ולא ידע ששאלה גורלית נפלטה מפיו . עוד הם מתאבלים על דרוקר — וצעיר שני שיינפלד שמו , בן , 19 גם ' הוא בית"רי מוינה , חלה . שוב דלקת קרום המוח . המצב חמור מאוד — כיצד יעצרו את המגפה ל הרופאים מתייעצים ומטכסים עצה . לדעתם חיי הצפיפות מתחת לסיפון והאויר הדמ , יס הם גורם רציני להתפשטות המחלה . הוחלט לפרק במספר מקומות את הסיפון . הסיסמה ' , אויר — אויר" נישאת בפי כל , מפרקים ' מספר קרשים במקום זה ואחר ורב החובל אינו מוחה בידם . אולם כל זה אין בו כדי להציל את שיינפלד ממות . הפעם הקבורה היא פומבית . על הסיפון נערך מסדר של הבית"רים' גופתו מורדת הימה לקול בכיים של כל הנוסעים . רב החובל דורש לדקור סכין בלבם של המתים באניה , לפני שגופתם מוטלת הימה , שאם לא כן מפריעה , — בהתאם לאמונת ספנים — נשמתו של המת את מנוחת המלחים , אך פאול מסרב בתוקף להיענות לו . מותם של שני הצעירים תוך שבוע אחד , נוסך על הנוסעים דכאון ויאוש . ועל כך נוסף הקיצוב החמור במצרכי מזון . המנה לכל נוסע היא לימון אחד , חתיכת סוכר קטנה ותה המבושל ממים מלוחים . רק החולים והחלשים מקבלים מרק . משארית הקמח השמור עדיין במחסן אופים מין לחם פרימיטיבי חסר טעם , ובחלקו של כל אחד נופל כזית ממנו , השקט שבדבאון טומן בחובו סכנת התפרצות . בין הנוסעים מספר אנשים' שהמשטרה הרומנית דרשה להעלותם על האניה לפני הפלגתה מקונסטנצה . הם אנשי הע . לם התחתון המנצלים כל הזדמנות להסית את הנוסעים ולעורר שערוריות . הפיקוד רואה איפוא צורך להחמיר עוד יותר את המשמעת . המשמרות הממונים על הסדר נצטוו להגיב על כל התפרצות בחריפות , למען ישמעו וייראו . על תורן האניה מ . נף דגל שחור , לאות היכר שמתחוללת בה מחלה מתדבקת , כל הנמלים סגורים בפניה . ד"ר פאול מבי ? שכל החומרות שהנהיגן עשויות אמנם לסייע לשמירת הסדר באניה , אבל אין בכוחן להושיע . מן ההכרח למצוא פתרון לשתי הבעיות הדחופות ביותר — יש להשיג מזון ומים מתוקים ולייצור קשר עם מרכז העליה באירופה או עם הארץ . אם לא יצליח בכך , צפוי

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר