פרק שבעה־עשר "קאטינא"

עמוד:173

הוא מצטער על פסק הדין שהחוק מחייבו והוא ישמח אמ יזכו בעירעור בפני בית הדין העליון והגירוש יבוטל . את רב הח , בל דן השופט לתשעה חדשי מאםר ולקנס של מאה ליש"ט . את האניה ציווה להחרים ואילו אחד עשר המלחים — שוחררו . העולים ורב החובל הועברו למבצר עכו לרצות את עוונם . הייתה זו האניה הראשונה שנתפסה על ידי הבריטים מאז חודשה העליה הבלתי חוקית באביב שנת . 1937 ב 7 באפריל הודיע מיניסטר המושבות הבריטי בבית הנבחרים , בתשובה לשאלת הקולונל ווג'בוד , כי הומלץ לגרש מן הארץ את 17 העולים הבלתי חוקיים , ועומדים לגרשם לארצות מוצאם לאחר שירצו את תקופת מאסרם . אמנם , המשיך המיניסטר , נוהגים לדחות את ההוצאה לפועל של גזר הגירוש עד לתקופה בה יוכל המגורש למצוא לו ארץ מקלט אחרת . אין הוא יודע לאיזו ארצ > ת יגורשו ומה מספר הנשים והגברים שביניהם . בתחילת חודש מאי הובא עירעורם של העולים בפני בית הדין לעירעורים בחיפה — ונדחה . אולם למגינת לבם אין הבריטים יכולים לגרש את 17 העולים , כיוון שאינם יודעים מה הן ארצות מוצאם . ברשותם של העולים לא נמצאו שום תעודות , כי זה מנהג העליה ב : ' שעה שהאניה מפליגה מן הנמל — אוסף המפקד את כל התעודות והדרכונים ומשמידם . ב 15 בחודש מאי שוחררו איפוא 17 העולים ממאסרם במבצר עכו . בצל ז י ג ל שחור זה שלושה ימים סובבת "קאטינא" בסביבות קפריסין ומצפה לבואה של " ארטימיסיה" — אך לשוא . בינתיים מופיעים מטוסים בריטיים החגים מעל לאניה ומצלמים אותה . מצבה של "קטינא" הוא חמור : נותק הקשר עם הארץ ועם מרכז העליה באירופה וגם מלאי המזון אזל , כי כשהופיעה לראשונה " ארטימיסיה" ועמה התקוה להגיע בעוד יום יומיים לארץ — הותרה הרצועה ובוטל קצוב המזון . ועתה אנה הם באים ? הפיקוד מחליט לחזור לחופי יוון . קהל הנוסעים רוגש ורוגז . כה קרובים היו למטרה , ועתה ן ... הפיקוד מגיב בהחמרת המשמעת . אמצעי זהירות מיוחדים ננקטים לנוכח מעשי התגרותם של המלחים , המתחילים להיטפל לנשים באניה . אחד המלחים מת לפני ימים מספר ממחלת מין , ואם לא יעמדו על המשמר , מי יודע לאן יגיעו . הוטל איפוא איסור חמור לקיים מגע כלשהו עם אנשי הצוות . על המלחים אוסרים להתהלך בלילה בקרבת הנוסעים . הם רוגזים ומאיימים במעשי נקם . באחד הלילות נתפס מלח בנסותו לגנוב תפוחי אדמה ממחסן המזונות . אנשי המשמר של העולים מרביצים בו מכות נאמנות . המתיחות באניה מגיעה לשיאה ורב החובל מתרה באנשיו שלא להתגרות בנוסעים מרי הנפש , בכל מקרה של התנגשות עם אנשי הצוות נוהג ד"ר פאול לערוך על

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר