פרק שבעה־עשר "קאטינא"

עמוד:166

תחילה נותק הקשר בין הבית"רים בקרפטורוס למרכז העליה בצ'כיה , אך משהצליחו לחדשו התחילו קבוצות קבוצות של בית"רים עוברות למקום ריכוז העולים בברין . את אירגון הברחתם מעבר לגבול נטל על עצמו קן בית"ר במונקאץ , ' השוכנת ממש על הגבול הציכי הונגרי החדש . יום יום מגיעה למונקאץ' קבוצה בת 12—10 בית"רים , הם לנים בבתי הבית"רים המקומיים ולמחרת עם שחר הם יוצאים אל הגבול בעגלות בהעמידם פני סוחרים הנוסעים לקנות עצים ביער . בקרבת הגבול מחכה להם הבית"רל מנחם ברגר' האחראי למבצע , ומעבירם לכפר הצ'כי פודהוריאני . מכאן הם ממשיכים בדרכם לברין בעזרת מקשרים מבית"ר צ'כיה . קן בית"ר בברין היה מקבל את הבאים בלבביות רבה , דואג לכלכלתם ושיכונם עד לעליה ומסדר את כל התעודות הדרושות לשהייתם בצ'כיה ולנטיעה . השלטונות הצ'כיים העלימו עין מתנועה זו ואם קרה שמישהו נפל לידי המשטרה בטרם צוייד בתעודות הדרושות , היו השלטונות משחררים אותו מיד בערבות מוסדות בית"ר במקום . על פתחו של משרד העליה ברחוב בנדיקטםקה בפראג כבר צבאו בעת ההיא המונים . גברים ונשים , זקנים וילדים מכל השכבות , םתם יהודים ומתבוללים ואפילו נוצרים , — כולם נדחקים אל הצעיר היושב בחדר צר שמעליו מתנוסס השלט "מודיעין . " האנשים ממלאים את המסדרונות' הדר המדרגות וגם ברחוב מתמשך התור . בכל מקום רעש והמולה . כל אחד מתנה את צרותיו . יש ביניהם פליטי חבל הסודטים' ששים אלף היהודים שהתגוררו בו הופקרו לחסדם של הנאצים , ויש גם יוצאי סלובקיה וקרפטורום . כולם משתדלים להוכיח באותות ובמופתים שהם מקורבים למפלגה הרביזיוניסטית . יש שהביאו עמם קבלות של הקרן הקיימת כדי להוכיח זאת ויש שהצטיידו בתעודות בית"ר מזוייפות ... הצעיר עונה בסבלנות לכל שואל ואין הוא נלאה מלחזור ולהדגיש כי אין המשרד מקבל על עצמו כל אחריות להצלחת הנסיעה , כיון שהעליה היא בלתי חוקית ואין לדעת אילו הפתעות צפויות לנוסעים בדרך זו . הנסיעה נמשכת שבועות ולפעמים גם חדשים ארוכים . התנאים הם קשים ורק אנשים צעירים ובריאים מסוגלים לעמוד בהם . אולם אין בדברים אלה כדי להרתיע את הפונים — הכל כבר חשים בסערה המתקרבת ודרך הצלה אחרת — אין . אכן יש המבקשים אפשרות להגר לכל ארץ אחרת , פרט לארץ ישראל , והם מלאים תרעומת כשממביר להם הצעיר שמשרד זה עוסק רק בהעברת יהודים לארץ ישראל , ואין הוא מעונין בפיזורם על פני העולם . "בעד כספנו , " הם אומרים' "הזכות בידנו לבחור בארץ שאליה אנו רוצים להגר " ... אולם אלה המעטים . הרוב תובע להכלילו בשיירות . וגם אלה שכבר שיבה זרקה בהם — בשאלון שהם נדרשים למלא , כולם למטה מגיל ... 35 עוד בטרם נשלמו ההכנות להפלגתה של שיירה אחת , וכבר רשימת השיירה הבאה מלאה וסגורה . ולחץ המתדפקים על דלתות המשרד גובר והולך .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר