פרק ששה־עשר ועידת פאריס

עמוד:162

שתלו בהקמת ה"מרכז לעליה" יעיד מכתב מיום . 9 . 2 . 1939 שנכתב על ידי מר י . בן ארי המזכיר הכללי של נשיאות הצ"ח בלונדון . לד"ר י . בדר בקרקוב ל ' ... " בשאלת העליה : הדבר הוא לגמרי לא כל כך פשוט כפי שהמרכז הקרקובאי מתאר לעצמו . היינו נאלצים לפני כן למצוא את הדרכים כדי להכניס תיאום בין המוסדות המנהלים . כמעט מכל קצווי תבל התאספנו בפאריס כדי למצוא מודוס וויוונדי . קרקוב' סטבםקי , ברית החייל הנם רק פרטים של הבעייה בכללותה . כשיימצא הפתרון לבעיית המרכז — הרי כמעט באופן אוטומטי יבוא הסדר גם בפולין . אתמול שוב נאלץ היה הנשיא ללכת לצרפת לשם דיון עם הגורמים המתאימים . היום הודיע לנו הנשיא טלפונית שבעיית המרכז באה על פתרונה . יקום ועד מרכזי אשר ינהל את העבודה בארצות הקטנות על ידי נציגיו . מר כצנלסון נסע לפולין כדי להסדיר ולנהל שם את כל עניני העליה . הוא , כמובן , יקוז בחשבון את כל המוסדות המעונינים בדבר ותקום שם הנהלה מרכזית אשר תפעל שם בשמנו . ' '

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר