פרק ששה־עשר ועידת פאריס

עמוד:161

במקרה של חילוקי דעות יכריע מר לייבוביץ . . 2 בתור הוצאות המרכז תחשבנה ההוצאות על : ויזות' נסיעות ביבשה , בלבלר ' ! מחנה ריכוז , אניות , הורדה 3—5 ) לא"י <( קליטה : בפלוגות 4 ) לאי'י ) קופת חולים , ( 0 , 500 ) וה . ע . ל . 3 לא"י עד ל 1000 הראשון . . 4 השיירות תשלחנה בסדר הבא » א . דנציג ב . פולין ג . שווייץ , צרפת . . 5 המרכז יוריד את כל שיירותיו רק באמצעות הא . ( בית"ר א '' י ) והא . ( בית"ר א"י ) לא יוריד שום שיירות מחוץ לאלה שאורגנו על ידי מרכז העלית או באישורו . פאריס , 6 . 2 . 1939 הקמת המרכז לעליה נתקבלה על ידי הכל בסיפוק רב . מעתה יתנהלו הענינים לפי תכנית קבועה מראש ולפי הוראות מוסד מוסמך שאין להרהר אחריהן . ז ' בוטיג 0 קי — רזיאל משתתפי הועידה שמו לב לעובדה שבמשך כל זמן הדיונים לא ביקש דוד רזיאל את רשות הדיבור ולא הוציא הגה מפיו . הוא ישב , מקטרתו בפיו ועיניו נעוצות בראש בית"ר . ניכר היה , שתיאל הוקסם מאישיותו המופלאה של ז . ז'בוטינסקי וכל הזמן נמצא תחת הרושם החזק של פגישתם . הייתה זאת הפגישה הראשונה והאחרונה בין מצביאו לבין מפקדו של הארגון . בחוברת "פרסומים" מסי 6 ( הוצאת מכון ז'בוטינסקי ) המוקדשת לדוד רזיאל מתוארת הפגישה כדלקמן : " זיבוטינסקי ; אדוני הוא בית"רי ? רזיאל : מלידה . , זיבוטינסקי : המוכן אדוני להסכים מראש לכל מסקנה שאגיע אליה 1 רזיאל ! מוכן ומזומן . זיבוטינסקי : לאיש כמוהו אני מחכה זה חמש עשרה שנה . על סבך הבעיות שרחפו בעולמם של פעילי העליה ועל התקוות

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר