פרק ששה־עשר ועידת פאריס

עמוד:160

הועידה נפתחה בנאומו של ז'בוטינסקי . אחרי שסקר את המצב הבינלאומי המתוח , את מצב העם היהודי בארצות אירופה , את היחסים הביךמפלגתיים ואת היחסים עם בריטניה , עבר ז'בוטינםקי לנושא המרכזי של הועידה : היחסים בין בית"ר ואצ"ל ועליה ב . ' הוא הציע להקים מוסד עליון לעליה בי שבו יהיו מיוצגים כל שלושת הגורמים : נשיאות הצ"ח , שלטון בית"ר ומפקדת האצ"ל . בהמשך דבריו העלה ז'בוטינסקי גם את התכנית לעליה ג / כלומר פלישה מזוינת לחופי הארץ בעזרת צי שלם של אניות עולים , בעת ובעונה אחת עם התקוממות כוחות האצ"ל . ביצוע תכנית זו עשוי היה להביא , לדעת ראש בית"ר לשנוי יסודי ביחסי בריטניה לבעית ארץ ישראל' אולם בינתיים יש להכניס סדר בעליה ב' ולהגבירה . הדיונים בועידה התרכזו בעיקר בבעיית תאי אצ"ל בפולין ועליה ב , ' נציגי בית"ר טענו שהתקפת אצ"ל על הנוער בגולה עלולה להרוס את כל עמדות בית"ר . מאידך האשימו נציגי האצ"ל את בית"ר בתנאים ששררו בעליה ב' ואשר שמשו גם נושא להתקפות בציבור . הויכוח היה לעתים חריף מאוד , ובהזדמנות אחת אפילו איים ראש בית"ר שיעזוב את הועידה ולא יוסיף להשתתף בה . רק לאחר שיחה בין ארבע עינים בין זיבוטינסקי ורזיאל חודשו הישיבות ונםתמנה דרך לפשרה . לבסוף נבחרו ועדות לניסוח ההחלטות . להלן הפרטיכל של הועדה לעניני עליה : פ ר ט י כ ל משתתפים בישיבה הא' לייבוביץ ( ש . יעקובי , ( חנניה ( ד . רזיאל , ( ג . כהן ( י . כצנלסון , ( ב . שורץ ( ע . ז'בוטינםקי . ( מר ל . מגיש יפוי כוח מלא לפעיל בשם המוסדות המתאימים על סידור עניני הטרנספורט , הוחלט : . 1 המרכז יכלול ארבע מחלקות : א . ארגון השיירות , ב . הובלה יבשתית ( ויזות ונסיעות עד הים , ( ג . הובלה ימית ( אניות , מלווים , ( ד . כספים , פיקוח על התשלומים והוצאות . ביקורת על החשבונות תהיה בידי הנשיאות . כל מחלקה תתנהל על ידי איש אחראי אחד , מחוץ למחלקות א' וב ' , שתתנהלנה על ידי איש אחד שתיהן . את המחלקות א' וב' ינהל ב . שורץ . את המחלקה ג' ינהל מר בן מנחם ( יצחק תזין : בךעמי . ( את המחלקה ד' ינהל ג . כהן , שהוא יהיה גם המנהל הכללי של המרכז .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר