פרק ששה־עשר ועידת פאריס

עמוד:159

לפעולותינו ארבעה מטרות . 1 * להעלות חיילים לארץ , . 2 להגדיל , לשפר ולחזק את תנועתנו בגולה , . 3 להשיג את הכסף שבלעדו נחנקת תנועתנו זה שנים . . 4 להגביר את השפעתנו על הרחוב ועל המוסדות למיניהם . א נ ו מנהלים את העליה . אנו רשאים לדרוש כל מה שנראה לנחוץ מן העולה . אנו רשא-ם להעמיד לו כל תנאי שנרצה . עלינו לזכור את מוסדות התנועה בארץ ולהבטיח שהעולה בהגיעו לארץ לא ילך להסתדרות השמאלית ולארגון השמאלי . עד כה לא השגחנו על זאת — אך אל תלמדו רק מן העבר — עליכם תמיד להתקדם ולתקן ולשפר . העולה הפרטי , מיום הרשמו יוכנס לפלוגת חינוך ותעמולה . ילקח ממנו תשלום מיוחד בשביל הסתדרות העובדים וקופת חולים ( הלאומיים . ( תדרש ממנו התחייבות להיות חבר במוסדות האלה ונאמן למדינה העברית . עלינו לייצור מצב שכל ילד עברי ברחוב ידע כי לארץ עולים דרך בית"ר . עלינו לייצור מצב שבית"ר תוכל לקלוט ולחנך כל ילד עברי מן הרחוב הרוצה לעלות . קנה המידה שלכם יהיה עשרות אלפים ב . 1939 האופק שלכם : שתי שנים . אולם הסכם זה לא יצא לפועל . המוסדות העליונים לא אישרו את הצעת ההסכם וראש בית"ר נזף בערי ז'םטינםקי ובהלל קוק על שהם מכניסים את ראשם בענין כה נכבד מבלי שתהא להם סמכות לכך . המצב הבלתי נסבל השורר בשטח עליה בי יוכל לבוא על תיקונו רק על ידי דיונים יסודיים , שבהם ישתתפו אישים ומוסדות מוסמכים' שהחלטתם תחייב את הכל . הועידה הועידה נתכנסה בפאריס (* בימים הראשונים של חודש פברואר , 1939 בראשותו של זאב ז'בוטינסקי בהשתתפות נציגות הצ"ח , שלטון בית"ר ומפקדת האצ"ל . מפקד הארגון , דוד רזיאל , הגיע לועידה בעזבו את הארץ באניה הבלתי ליגאלית "דלפא / ' כמסופר לעיל . בין יתר המשתתפים . האינג' שלמה יעקובי , יוסף כצנלסון , מרדכי כץ , ערי זיבוטינסקי , הלל קוק , אליהו גלזר , ח . ש . הלוי , חיים לובינסקי , אהרן פרופס , אייזיק רמבה ועוד . * הועידה נערכה במשרדו המהודר של מר קלוגי ברקוביצ ' י בשדרות ויקטור עמנואל בפאריס . ברקוביציי היה נוצרי , שטען שהוא מתייחס אל בית המלוכה הבריטי . כיוון שהשושלת הבריטית מתייחסת אל מלכות בית דוד , יש להקים מהדש את מלכות דוד . עשיר מופלג , שהיה מראשוני התורמים למגבית למען עליה ב . ' היה לו מזכיר מיוחד לענינים יהודיים — בנימין סין — שהיה הבר התנועה הלאומית ועמו בקשר הדוק עם משרדי העלית גי .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר